Så blir du en bättre chef -  BG Institute

Sök utbildningar

Så blir du en bättre chef

3 maj 2021

Genom att lyssna och ge konstruktiv feedback samtidigt som du skapar mening och sätter tydliga mål, det är vad som gör en bra chef. Har du koll på dessa faktorer eller behöver du jobba på någon aspekt av ditt ledarskap?

Ledarskap är precis som andra egenskaper – övning ger färdighet. Men eftersom ledarskapet består av flera egenskaper som sammansatt bildar skola för hur du som chef leder, då är det inte alltid lätt att avgöra exakt hur och vilka egenskaper inom ditt ledarskap som du behöver förbättra.

Vi vågar konstatera att om du har koll på de här fyra delarna av ledarskapet, då är du på god väg mot att ta ditt chefskap till nästa nivå.

 

Lyssna

Att vara lyhörd är något som det ofta pratas om i platsannonser och medarbetarsamtal, men vad betyder det att vara en inlyssnande chef och hur utvecklar du denna egenskap av chefskapet? Att vara lyhörd och lyssna till dina medarbetare innebär att du dels ger utrymme för kollegan att säga hur hen känner i en miljö som känns trygg och öppen. Genom att vara lyhörd, plockar du upp de små detaljerna som din medarbetare säger och indirekt säger om hur hen mår och känner.

Du utvecklar denna färdighet genom att ge utrymme för dina anställda, skapa en trygg miljö och gör dig själv tillgänglig för öppna samtal så mycket som möjligt. Försök att se saker från den anställdas perspektiv och låt kollegan tala till punkt.

Det är en tuff balans att gå mellan vän och chef, men för att ens kunna göra det – behöver du lyssna.

 

Feedback

Att ge feedback och coacha dina medarbetare är det första många tänker på när man pratar om att vara chef. Det är sannerligen en stor del i att vara ledare – hur gör du detta på ett bra sätt? Dina medarbetare behöver både positiv och negativ feedback. Det är inte motiverande att aldrig få positiv och specifik feedback på något som medarbetaren gör, samtidigt är det svårt att förbättra sig signifikant om din kollega aldrig får sina förbättringsområden preciserade på ett konstruktivt sätt.

En bra modell är att berömma offentligt och ge kritik enskilt. På så sätt höjer du medarbetaren och skapar självförtroende och bra stämning i gruppen, samtidigt som du ger individen möjlighet att jobba på sina förbättringspunkter i det privata.

 

Skapa mening

Det kan låta lite luddigt men det blir allt viktigare att arbetet känns meningsfullt, speciellt för den yngre generationen. Genom att skapa mening med arbetet, målsättningen och medförtegets värdegrund så kommer det att ge en starkare teamkänsla och få arbetet att kännas som det betyder något för dina kollegor. Företag vars enda riktiga anledning att finnas är: tjäna pengar, kommer med största sannolikhet inte engagera dina medarbetare.

Att skapa mening är mer än några klyschiga ledord på väggen i lunchrummet, det är att ha en målsättning och en filosofi som genomsyrar företagets alla led – något ni alla gemensamt arbetar mot oavsett om det är HR eller säljavdelningen.

Simon Sinek är en känd ledarskapsföreläsare som pratar mycket om detta, vi rekommenderar ett av hans TED Talks för dig som är nyfiken på hur du skapar mening på arbetsplatsen.

 

Mål och förväntningar

Du har säkert upplevt det själv någon gång i din karriär, men det är svårt att jobba när det inte finns klara mål eller KPI:er (key performance indicators). Som chef för större avdelningar eller affärsområden kan detta ibland vara svårt eftersom du kan har en flyktig insyn i vad din specialist, ingenjör eller utvecklare egentligen gör. Det är trots allt väldigt viktigt att ni tillsammans kommer överens om gemensamma mål för vad den anställda behöver leverera men också hur hen ska utvecklas och bli bättre.

Sätt upp en ram för var rollen innebär och vad som förväntas, gör gärna detta i samråd med din medarbetare. Sätt mål som är mätbara och som inte känns godtyckliga, det kommer bara göra det svårare för dig när du sedan ska bedöma i resultatet avstämning. Om det är mjuka värden som att ”delta mer på möten”, ge exempel på exakt vad du menar med deltagande och se till att notera eller komma ihåg om den anställda faktiskt lever upp till vad ni kommer överens om.

 

Ett bättre ledarskap

Får du med dig allt detta så kan vi garantera att du kommer långt med ditt ledarskap, men för dig som vill putsa lite extra har vi följande exempel på kurser inom ledarskap. Ta en titt och bli en bättre chef.

Kommunikativt ledarskap

Att leda på distans

Stresshantering som ledare

Projektledning i praktiken