Så förbereder sig affärsadvokater på nedgång i konjunkturen

Sök utbildningar

Så förbereder sig affärsadvokater på nedgång i konjunkturen

6 april 2017

BG Institute

För de affärsjuridiska advokatbyråerna innebär högkonjunkturen vinster på rekordnivåer. Men endast varannan advokat förbereder sig för sämre tider. Det framgår av undersökningen Advokaternas advokat 2017.

Undersökningen är framställd av Legally Yours, som bad de affärsjurister som deltog i undersökningen att svara på hur de förbereder sig på en nedgång i konjunkturen.

Mer än varannan svarande – 52,7 procent, svarade att de inte ser någon anledning att förändra sin verksamhet. En tredjedel – 35,8 procent, svarade att de breddar sin kompetens, medan 11,5 procent anger att de förbereder sig på annat sätt.

Så här svarar advokaterna:

 • Blir mer digital
 • Breddar byråns kompetens samt inför rörliga lönemodeller för anställda jurister
 • Bli bättre på att förstå kundens behov och den internationella betydelsen för vad som händer i Norden
 • Digitalisering och effektivisering
 • Vi rekryterar fler processande advokater
 • Fokus på AI
 • Följer marknaden för att vara beredd när den förändras
 • Håll uppsikt på intäkter och kostnader och var beredd på förändring
 • Jag ser till att vara så kompetent det är möjligt inom mina specialområden och att marknadsföra detta
 • Jobbar med vårt erbjudande
 • Komma närmare klienten, fokusera mer på innovativa lösningar
 • Produktutveckling och alternativa affärsmodeller
 • Ser över i vilken mån det går att utföra vissa uppgifter med It-verktygsanalyser
 • Sparande i ladorna
 • Specialiserar mig ytterligare
 • Tar fram nya prismodeller och förbereder andra tjänstepaketeringar
 • Gör mig oumbärlig och ovärderlig för mina klienter
 • Utvecklar min kompetens
 • Håller nere fasta kostnaderna
 • Vi utvecklar byrån så vi får fler ben att stå på
 • Återhållsamhet med större investeringar

Om undersökningen:

1171 advokater har deltagit i undersökningen Advokaternas advokat 2017. 755 arbetar på affärsjuridisk advokatbyrå. De har svarat på frågorna per mejl. Läs undersökningen i sin helhet hos Legally Yours här.