Sågning av lagförslaget om drönare - för stora integritetsrisker

Sök utbildningar

Sågning av lagförslaget om drönare – för stora integritetsrisker

28 februari 2017

dronare_artikel_nyhetsbrev

Undantaget för drönare med kameror ska göra att man inte behöver söka tillstånd för kameraövervakning. Men regeringens snabbt framtagna lagförslag sågas av flera instanser – bland annat datainspektionen, Advokatsamfundet och Justitiekanslern, skriver Dagens Juridik.

I höstas slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att drönare med kameror kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.

Efter domen fick regeringen bråttom att ta fram det nu aktuella lagförslaget och införa ett undantag.
Man befarade att domen skulle riskera ”att försvåra samhällsnyttig användning av den nya tekniken och bli onödigt betungande för en snabbt växande bransch”, skriver Dagens Juridik.

Datainspektionen säger nej
Man föreslog därför att kameror på drönare ska undantas från kameraövervakningslagens tillämpningsområde. Istället ska personuppgiftslagens så kallade ”missbruksregel” vara tillämplig.

– Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget. Det säger Datainspektionens jurist Tove Fors.

PUL:s missbruksregel kontra nya dataskyddsförordningen
Frågan är hur PUL:s missbruksregel fungerar som tillämplig, med tanke på dataskyddsförordningens ikraftträdande i maj nästa år. Förordningen kommer då att ersätta dataskyddsdirektivet och därmed personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan PUL infördes.

Advokat Johan Sundberg och jurist Johan Thörn vid DLA Piper håller en populär kurs i ämnet som fokuserar på att gå igenom det nya regelverket och hur företag kan säkerställa att de uppfyller de krav som dataskyddsförordningen uppställer.

Läs mer om Den nya dataskyddsförordningen här

”Väger inte tillräckligt tungt”

Även Advokatsamfundet säger nej till undantaget och skriver att det inte kan ”anses stå i proportion till riskerna avseende den personliga integriteten” och att ”de skäl som anförs i promemorian inte väger tillräckligt tungt”.
Dessutom pekar man på att det redan pågår en utredning om kameraövervakning som ska redovisa sitt uppdrag i sommar och att regeringen bör vänta in de förslagen.

Utredare arbetar redan med frågan
Justitiekansler (JK) Anna Skarhed avstyrker även hon regeringens förslag om undantag.
Hon pekar i likhet med Advokatsamfundet på att en särskild utredare redan arbetar med frågorna och undersöker kameraövervakningslagens ”förhållande till användning av ny teknik”, som till exempel drönare.
JK anser att det inte framstår som ”ändamålsenligt att genom en lagändring på ett begränsat underlag föregå den tillsatta utredningen i den aktuella frågan”. JK skriver också att Datainspektionens yttrande ”stärker” hennes uppfattning i frågan.