Särskild information om personuppgiftsbehandling vid deltagande på livesända utbildningar

Samtliga av BG Institutes utbildningstillfällen kan komma att livesändas samt spelas in med ljud och rörlig bild. Syftet med upptagningen av ljud och bild är att kunna erbjuda livesändning och inspelning av utbildningstillfället till personer som inte har möjlighet att delta på plats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Inspelningen kan komma att sparas så länge innehållet bedöms relevant och av intresse för målgruppen.

Det är föreläsaren som står i fokus för bildupptagningen och möjligheten att identifiera enskilda fysiska deltagare på plats är mycket begränsad då deltagarna i förekommande fall typiskt sett endast avbildas bakifrån. Eventuella frågor från deltagarna som ställs kan komma att tas upp med ljud. Deltagare som är måna om att inte avbildas uppmanas att före utbildningens början efterfråga en sittplats utanför bild.

På samtliga livesända utbildningar har deltagarna på distans möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion. Chatten innehåller personuppgifter i form av namn. På de flesta utbildningstillfällen finns möjlighet för deltagarna på distans att delta via Zoom eller liknande tjänster där deltagarna spelas in med ljud och bild.

Andra personuppgifter som deltagare eller föreläsare lämnar under utbildningstillfället kan också komma att behandlas, men även t.ex. IP-adresser.

För mer generell information om hur Blendow Group behandlar personuppgifter, se Blendow Groups integritetsskyddspolicy. Om du vill invända mot personuppgiftsbehandlingen kan du mejla dataskydd@blendow.se. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Blendow Group, org.nr. 556744-7858.