Satsa på att få bäst hållbarhetsredovisning 2017 -  BG Institute

Sök utbildningar

Satsa på att få bäst hållbarhetsredovisning 2017

7 november 2016

Overhead view of colleagues working and having coffee together in bright office

Från och med den 1 december 2016 gäller ny lag om hållbarhetsredovisning vilken innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Hållbarhetsredovisning har inte tidigare varit obligatorisk även om det från 2014 varit valfritt att tillämpa i samband med övrig redovisning.

Inför kommande redovisningsperiod kan det därför vara värdefullt att fundera över nyttan med att redovisa företagets hållbarhetsarbete. Vad måste ingå i hållbarhetsredovisningen? Vilka hållbarhetsfrågor arbetar företag mest med? Vilken betydelse har hållbarhetsredovisning för verksamhetens intressenter?

Utöver att det numer är ett krav, kan hållbarhetsredovisning också ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv bidra till ge företaget en mer modern profil med en varumärkesfrämjande verkan.

Se till att ditt företag hamnar på tidningen Aktuell hållbarhets topplista över bäst hållbarhetsredovisning 2017.

Lär dig mer om hållbarhetsredovisning hos oss med vår e-Learningkurs (webbutbildning)

De blev bäst i Sverige på hållbarhetsredovisning 2016

Tidningen Aktuell hållbarhet delar årligen ut pris för bäst hållbarhetsredovisning i flera kategorier. Det kan vara ett bra sätt att få din hållbarhetsredovisning granskad av en expertjury, öka synlighet av ditt hållbara företagande mot dina intressenter.

Under sommaren 2016 utsåg Aktuell Hållbarhet årets bästa hållbarhetsredovisningar bland följande företag:

  • Ikea (i kategorin Stora bolag)
  • Swedfund (i kategorin Offentlig sektor och statliga bolag)
  • Eternes (i kategorin Små och medelstora företag, ett hedersomnämnande)

Arbetsrättsjurist Jonas Wiberg håller e-Learningkursen De nya hållbarhetsreglerna där han tar upp både de nya reglerna om hållbarhetsredovisning som kommer att träda i kraft under 2016, och de internationella normer och regelverk som styr arbetsrätten, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption – läs mer här.