Sex perspektiv på distributionsrätt -  BG Institute

Sök utbildningar

Sex perspektiv på distributionsrätt

1 mars 2016

sex perspektiv

Jon Kihlman och Eric M. Runesson håller en helt ny kurs i Distributionsrätt som ingående behandlar tvistlösnings- och avtalsskrivningsperspektiv vad gäller flertalet av våra befintliga distributionsavtal.

Här är sex perspektiv på distributionsrätt som du får fördjupad kunskap om under kursdagen:

1. Begränsningar i avtalsfriheten genom konkurrensrätt och annan tvingande rätt inom distributionsavtalen
2. Rättsverkningar av exklusivitet
3. Påföljdssystemet vid kontraktsbrott – särskilt skadestånd
4. Krav mellan producent och tredje man och vice versa
5. Inverkan av ändrade förhållanden
6. Sakrättsliga frågor kring distributionsavtalen

Du kan läsa mer om allt vad kursdagen innehåller här