Skattefrågor för företag med fastigheter 2023

Välkommen på kurs med redovisningsexpert Peter Berg med fokus på skatteregler för företag med fastigheter, med utgångspunkt från redovisningen. Vi tar upp sambanden mellan redovisning och beskattning och på vilka punkter skattereglerna är kopplade eller frikopplade. Reglerna illustreras i flera fall med aktuella rättsfall. Läs mer om kurserna nedan.

Hur hanterar du fastigheter i företaget och vilka skatteeffekter i redovisningen kan olika val ge?

Hur tillämpas skatteregler och redovisningsregler i praktiken av Skatteverket och domstolarna?

Med redovisningsexpert Peter Berg

  • 11 oktober
   9 500 kr

   Skattefrågor för företag med fastigheter 2023
   – Regelverket

   Vi går igenom skatteregler för företag med fastigheter, med utgångspunkt från redovisningen. Vi tar upp sambanden mellan redovisning och beskattning och på vilka punkter skattereglerna är kopplade eller frikopplade. Reglerna illustreras i flera fall med aktuella rättsfall.


   Som deltagare får du kunskap om:

   • Normgivning och klassificering i redovisning och beskattning
   • Tidpunkter för fastigheters övergång
   • Anskaffningsvärde, avskrivningar, nedskrivningar, uppskrivningar, avyttringar
   • Tillkommande utgifter, direktavdrag, det utvidgade reparationsavdraget
   • Skattereduktion för investeringar 2021
   • Lagerfastigheter och lagerandelar, byggmästarsmitta
   • Fastighetsavgift, fastighetsskatt, frivillig skattskyldighet till moms

  • Stockholm.12 oktober
   9 500 kr

   Skattefrågor för företag med fastigheter 2023
   – De svåra frågorna

   Vi tar upp de generella och riktade ränteavdragsbegränsningarna, samt nuläget för paketeringar och bostadsförmån. Vi går också igenom aktuella rättsfall som berör beskattning av och redovisning hos företag med fastigheter. Vi tar även upp utredningar, remisser, propositioner med mera om kommande ändringar för fastigheter.


   Som deltagare får du kunskap om:

   • Ränteavdragsbegränsningar
   • Paketeringar
   • Bostadsförmån
   • Praxis i redovisning och beskattning för företag med fastigheter
   • Aktuella utredningar som berör fastigheter
   • Aktuella lagstiftningsärenden som berör fastigheter
   • Beskattning och redovisning av coronastöd

Föreläsare Peter Berg

Peter Berg är aktuell med följande kurser:

Fastighetsrätt | Hyra & arrende | Redovisning
Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2023 i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 20 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 2023
Livesändning
Stockholm 03 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 03 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 03 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 12 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Nyhetsdag i redovisning 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 14 Nov 2023 Platser finns
Göteborg 15 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 16 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 16 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 14 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsbeskattning | Fastighetsrätt | Redovisning | Skatterätt
Skattefrågor för företag med fastigheter 2023 – Regelverket
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 11 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 11 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsbeskattning | Fastighetsrätt | Redovisning | Skatterätt
Skattefrågor för företag med fastigheter 2023 – De svåra frågorna
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 12 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 12 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Fåmansbolagsbeskattning | Redovisning | Skatterätt
Ägarledda företag, skatter och optimeringar 2023 – Företagaren
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 07 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Fåmansbolagsbeskattning | Redovisning | Skatterätt
Ägarledda företag, skatter och optimeringar 2023 – Företaget
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 06 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Ekonomi | Ledarskap
Företagsekonomi för jurister
Livesändning | On demand
Livesändning 27 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 27 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN

Våra kursutvärderingar, som täcker hela upplevelsen, alltifrån föreläsaren och kursinnehållet till kurslokalen och bullarna i fikapausen, uppgick under förra året till i snittbetyget 4,57 av 5. Våra kurser hålls alltid av de främsta experterna på respektive område och har ett tydligt fokus om att du som kursdeltagare ska lämna kursen med nyvunnen kunskap som stärker både dig själv och din arbetsplats.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill du kontakta oss direkt finns vi på telefon 08-579 366 00

Consent(Obligatoriskt)