Skatteverket vinner i 85 domar om "3:12-reglerna" - höjda skatter för riskkapitalister -  BG Institute

Sök utbildningar

Skatteverket vinner i 85 domar om ”3:12-reglerna” – höjda skatter för riskkapitalister

12 maj 2017
Dagens Juridik rapporterar att det blir höjda skattenivåer för riskkapitalister. Grunden är de 85 domar som Kammarrätten i Stockholm nu har kommit med och framför allt gäller det beskattning av inkomster från riskkapitalfonder - så kallade "carried interest".

Domarna innebär i huvudsak att kammarrätten går på Skatteverkets och Allmänna ombudets linje medan flertalet av de enskilda får avslag på sina yrkanden.

De 85 domarna gäller personer som har varit verksamma i företag som ingår i riskkapitalgrupper med samlingsnamnen Altor, EQT, IK, Litorina, Nordic Capital, Segulah och Triton.

De domar som gäller Altor, EQT, Litorina, Segulah och Triton innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst som personerna har fått, delvis ska beskattas som inkomst av tjänst enligt fåmansföretagsreglerna – de så kallade 3:12-reglerna – i stället för som inkomst av kapital.

Domarna som avser IK och Nordic Capital innebär att inkomsten för flertalet av personerna i sin helhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

Utgången i målen varierar eftersom fonderna, bolagens ägarförhållanden och de olika personernas funktioner inte är desamma i samtliga mål.

BG Institute genomför under hösten succékursen K3 – inför bokslut och deklaration. Vill du veta mer och känna dig säker på att du redovisar rätt – boka en plats idag.