Skiljeförfaranden för världsfred?

Sök utbildningar

Skiljeförfaranden för världsfred? – om dess roll i internationella relationer

24 november 2016

justitia_large

Skiljeförfaranden har löst affärstvister men också förhindrat väpnade konflikter och bidragit till migranters rättigheter och skydd. Det framgår av en ny bok från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) – där FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan skrivit förordet.

Den nya boken ”Arbitrating for Peace: How Arbitration Made a Difference” ger en bakgrund till skiljeförfarandets roll i internationella relationer. Den beskriver hur skiljeförfarande historiskt har använts som ett sätt att på fredlig väg lösa internationella konflikter. Förordet är författat av Kofi Annan som var FN:s generalsekreterare under åren 1997-2006.

I boken vill författarna visa hur skiljeförfarande har löst tvister som gällt bland annat potentiella upptrappningar av väpnade konflikter, relationer mellan investerare och stater, expropriation av utländska företag, miljöfrågor och migranters rättigheter och skydd. Idén och konceptet har initierats av SCC.

Intresserad av internationella skiljeförfaranden?
Advokat Claes Zettermarck och advokat Anders Reldén tar upp internationella skiljeförfaranden och vad man som ombud respektive skiljeman bör tänka på i sin nya kurs Skiljeförfarande i teori och praktik hos BG Institute. Här ser de bland annat till skillnaden mellan nationella och internationella skiljeförfaranden, samt användande av live notes och wittnes statements – hur påverkar det arbetet för ombud respektive skiljemän? De kommer dessutom att gå igenom användande av så kallade redfern schedules och post hearing briefs.

Läs mer om Skiljeförfarande i teori och praktik här