Snabb utveckling inom kartor och GIS innebär juridiska utmaningar -  BG Institute

Sök utbildningar

Snabb utveckling inom kartor och GIS innebär juridiska utmaningar

24 januari 2018

Vi har pratat om den komplexa juridiken kring kartor och GIS med två sanna experter – Svante Nilsson och Johan Benjaminsson – båda civilingenjörer inom lantmäteri. De gav sin syn på utvecklingen inom området och besvarade fem snabba frågor om deras aktuella kurs Kartor, GIS och juridik – en fördjupning.

Kartframställning och geografiska informationssystem är en bransch där tekniken leder utvecklingen. Den snabba utvecklingen får dock konsekvenser på det juridiska området med många nyheter och en lagstiftning i ständig förändring. Svante och Johan har i denna kurs – underbyggd med grundkursen – ambitionen att ge en heltäckande bild över vilka lagar och förordningar som är aktuella i yrkesutövningen. I denna korta intervju berättar de om sitt samarbete, kursens behållning och sin syn på framtiden.

Berätta kort om er bakgrund och hur ni kom att samarbeta ihop som föreläsare

– Vi har liknande yrkesbakgrund som civilingenjörer i lantmäteri och har tidigare arbetat som förrättningslantmätare inom det statliga lantmäteriet och även arbetat som lärare på Lunds tekniska högskola (LTH). På LTH hade vi kurser tillsammans inom fastighetsteknik, fastighetsbildning och fysisk planering. Vi har samarbetat sedan studietiden och har fortsatt att ha kurser ihop för BG Institute även efter att vi lämnande LTH.

Vad skulle ni säga är den största nyttan med att gå er kurs?

– Genom grundkursen – kartor, GIS och juridik – tillsammans med denna fortsättningskurs får deltagarna en heltäckande bild av vilka lagar och förordningar som man berörs av i sin dagliga verksamhet.

Hur ser utvecklingen på området ut? Vilka utmaningar finns?

– Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt vilket innebär att det är en stor utmaning att få juridiken att hänga med. Det innebär i sin tur många nyheter och förändringar i lagstiftningen inom ämnesområdet.

Skiljer sig ingången till kursen beroende på om man kommer från offentlig eller privat sektor?

– Kurser är framtagen utifrån önskemål från deltagare på grundkursen. Det blir dels repetition kring lagen om skydd för geografisk information och fastighetsgränser; dels fördjupning i lagregler kring drönare, GDPR/dataskyddsförordningen, Nybyggnadskartor och inmätning/utstakning. Kursen innehåller även en del om skadestånd vid myndighetsutövning samt en framåtspaning om olika lagförslag. Många av våra exempel är utifrån en offentligrättslig utgångspunkt, men kursen vänder sig även till aktörer inom den privata marknaden som i sitt dagliga arbete har kontakt med exempelvis en kommun.

Har ni några korta tips om hur man undviker fällor och fallgropar i utövandet av sin verksamhet?

– Vår förhoppning är att den här kursen tillsammans med grundkurser ska ge en fullständig bild av den juridik som finns inom ämnesområdet. Kunskapen om vilka lagar och regler som berörs tror vi underlättar det befintliga arbetet och gör att man lättare kan undvika fallgropar.


Har du koll på juridiken kring kartor och GIS?
Svante och Johan är aktuella med kursen Kartor, GIS och juridik – en fördjupning hos BG Institute. Det finns inget krav på att deltagare på fortsättningskursen ska ha gått grundkursen men det finns en fördel av att ha gjort det för att få en heltäckande bild av ämnesområdet. Går man endast fortsättningskursen kan det vara bra att på BG institutes hemsida kontrollera vad som behandlats i grundkursen så man är förberedd på det. Läs om grundkursen här!