Spekulationsköp är i praktiken inte näringsverksamhet -  BG Institute

Sök utbildningar

Spekulationsköp är i praktiken inte näringsverksamhet

28 september 2017

Skatteverket ser spekulationsköp av bostadsrätter som näringsverksamhet. En inställning som avviker från gällande rätt. Enligt Dagens Juridik går spekulationsköp inte att jämställa med näringsverksamhet och det vet Skatteverket om.

Skatteverket har i ett uttalande till Dagens Industri uttryckt att den som köper och säljer bostadsrätter i spekulationssyfte betraktas som näringsidkare av myndigheten och att inkomsten ska beskattas med 57 procent istället för 27 procent. Ett anmärkningsvärt uttalande som inte överensstämmer med de lagar myndigheten har att förhålla sig till.

Sven-Åke Bergkvist, delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå och ordförande Rättvis skatteprocess samt Carl Göransson, jur. kand och VD för Rättvis skatteprocess riktar i en debattartikel från Dagens juridik kritik mot Skatteverkets uttalande. I kritiken påpekar de att ett eller ett fåtal spekulationsköp i praktiken aldrig är att anse som näringsverksamhet och utgör inte handel med bostadsrätter. Samtidig uttrycker de oro för att en myndighet skarvar kring gällande rätt, och framförallt far med osanning kring lagstiftning och praxis. Det väcker frågor kring kunskapen på myndigheten. Särskilt eftersom att Skatteverket är en expertmyndighet på Skatteområdet.

Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen har klassificerat innehav av bostadsrätter som näringsverksamhet när det har rört sig om cirka 50-talet bostadsrätter. Det är osannolikt att de som åkt fast i Skatteverkets granskning har köpt i den omfattningen.


Vill du veta mer om att köpa och sälja fastigheter? 
Missa inte vår kurs En fördjupning i fastighetstransaktioner som syftar till att ge en fördjupad förståelse för de problem och lösningar som kommersiella fastighetstransaktioner kan medföra. Däribland lösningar på typiska hinder i skatt- och civilrättsliga aspekter. Läs mer här!