Stöd för arbetsmiljöutbildning -  BG Institute

Sök utbildningar

Stöd för arbetsmiljöutbildning

4 februari 2016

Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har kommit överens om att ge stöd för arbetsmiljöutbildning under en treårsperiod. Målsättningen är att fler företag inom privat näringsliv ska ges möjlighet till kompetenshöjning inom arbetsmiljö.

Från 1 januari 2016 kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningar inom ett stort antal områden. Det gäller grund- och vidareutbildning för chefer och vidareutbildning för skydds-/arbetsmiljöombud. Vänligen kontakta oss för mer information samt villkor för ersättning på hr@bginstitute.se