Stora förändringar på gång inom momsområdet -  BG Institute

Sök utbildningar

Stora förändringar på gång inom momsområdet

28 augusti 2018

Utan att överdriva kan det sägas att det händer mycket kring momsfrågan, både nationellt och internationellt. För att inte hamna på efterkälken inom detta ständigt föränderliga område gäller det att man kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper och lusläser allt. Men, det är såklart lättare sagt än gjort.

Istället för att bevaka alla nyhetssajter samtidigt har vi på BG Institute den perfekta kursen. Nyheter på momsområdet är en kurs där allt det viktiga tas upp och förklaras på ett enkelt och förståeligt sätt av momsexperten Pia Hedberg. Kursen behandlar, precis som det låter, allt som är nytt för 2018, men även sådant som kommer att ske under 2019.

Omfattande momsreform under utredning

Sverige är som bekant ett av 28 medlemsländer i den Europeiska Unionen. Medlemskapet innebär en rad skyldigheter och rättigheter på både nationell och individuell nivå. Nationellt sett är varje medlemsland skyldigt att implementera viss EU-lagstiftning i sin nationella lagstiftning, vilket innebär att man även måste hänga med i EU:s lagstiftningsarbete.

Det var i slutet av förra året som EU-kommissionen lade fram förslaget som gäller en omfattande förändring för momsen vid gränsöverskridande B2B-varuförsäljningar inom EU. Ett av förslagen innebär i korta drag att skyldigheten att beräkna momsen förflyttas från köparen till säljaren. Det betyder att momsen vid köpet ska vara den moms som gäller i säljarens medlemsland. Skatt- och revisionsbolaget PWC har på sin hemsida kommenterat förslaget där de utdelat både ris och ros. Det är nämligen så att reformen inledningsvis, under genomförandet, kommer att kosta företagen en hel del pengar, närmare bestämt en ökning med 457 miljoner euro enligt kommissionens egna beräkningar. Därefter har de däremot räknat med en total kostnadsminskning om 938 miljoner euro, vilket gjort att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. PWC skriver följande om just detta:

Det är bra att kommissionen har gjort beräkningar av hur mycket momsreformen kommer kosta företagen, och att beräkningarna visar på en besparing redan första året efter att de nya reglerna införs.

Sedan förslaget presenterades i oktober 2017 har kommissionen presenterat ytterligare två förslag till förändring. Det handlar dels om att införa förenklingsregler för att minska kostnaderna för momshantering för små och medelstora företag, och dels om att medlemsstaterna ska ges större flexibilitet och utrymme att själva ändra sina momssatser.

Vad händer härnäst? Ja, det som sker nu är väntan. Förslagen ska överlämnas från kommissionen till EU-parlamentet och innan ett eventuellt ikraftträdande, som i så fall inte kommer att ske förrän år 2022, krävs samtliga medlemsstaters godkännande.