Strandskyddsreglerna väntas bli mer flexibla -  BG Institute

Sök utbildningar

Strandskyddsreglerna väntas bli mer flexibla

13 mars 2017

Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla. Det anser en borgerlig majoritet i miljö- och jordbruksutskottet. Bakgrunden är att det fortfarande är för svårt att få lov att bygga hus på strandtomter.

Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter.

Reglerna gjordes om år 2009 för att bli mer flexibla men en borgerlig majoritet i miljö- och jordbruksutskottet anser att det inte har fungerat. Reglerna är fortfarande i vägen för att bygga hus på attraktiva tomter nära vatten.

Hindrar bostadsbyggande
Utskottet skriver att reglerna ”hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden” och vill att regeringen luckrar upp reglerna ytterligare så att man kan medge fler undantag från strandskyddet.

Utskottet anser också att det ska vara möjligt att peka ut fler geografiska områden för ”landsbygdsutveckling” i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.

Fortfarande visst skydd
Kommunerna bör också få ökat inflytande när det ska bestämmas vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

Samtidigt ska ett strikt strandskydd fortfarande gälla i områden där exploateringstrycket bedöms som mycket högt, skriver utskottet.