"Sveriges arbete mot finansiering av terrorism är ineffektivt" - internationell kritik mot regeringen -  BG Institute

Sök utbildningar

”Sveriges arbete mot finansiering av terrorism är ineffektivt” – internationell kritik mot regeringen

12 maj 2017

Dagens Juridik har tidigare rapporterat att den lag som skulle stoppa terrorfinansiering från Sverige inte används. Varken Finanspolisen, Säpo eller Ekobrottsmyndigheten har stoppat några misstänkta terroristpengar sedan den nya lagen trädde i kraft (Dagens Juridik 2016-12-13).

Den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF) konstaterar nu att ”Sveriges genomförande av riktade ekonomiska sanktioner mot terrorfinasiering är ineffektiv, främst på grund av allvarliga tekniska brister”.

Granskningen har omfattat Sveriges system för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Flera internationella experter har gått till botten med Sveriges lagstiftning och effektivitet på området.

Sverige behöver bli bättre på att arbeta med finansiell information och förbättra hur man sköter tillsynen av finansiella institut och av icke-finansiella företag. I Sverige behöver vi dessutom vidta åtgärder för att förhindra missbruk av juridiska personer och arrangemang som kan leda till finansiering av terrorbrott.

Klarar inte komplexa fall
Andra saker som  redovisas i rapporten är bland annat  behovet av samordning, koordinering och policys. Man konstaterar också att den svenska finanspolisen ”ännu inte har uppnått sin potential eftersom den operativa analysen inte kan identifiera komplexa fall av penningtvätt”.

Däremot får svenska myndigheter beröm för att man ”visar en hög grad av engagemang och kapacitet att driva misstänkta fall och att ”spåra och konfiskera intäkterna från brott”.

Riksdagen ska snart ta ställning till den propositionen från regeringen som föreslår nya bestämmelser om skyldighet för personer som ”utövar finansiell och viss annan verksamhet” att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

BG Institute arrangerar under våren en kurs inom området Penningtvätt – just nu finns det ett fåtal platser kvar. Missa inte möjligheten att fördjupa dig i ämnet och säkerställa att du har all nödvändig information i frågan. Varmt välkommen att boka din plats här.