"The mother of alla skadeståndstvister"

Sök utbildningar

”The mother of alla skadeståndstvister” – är jättemålen här för att stanna?

28 september 2016

skadeståndstvister, Mårten Schultz

I höst intar den stora HQ-tvisten Stockholms tingsrätt. Processen är ett av flera exempel på de omfattande ansvarstvister som blivit vanligare i näringslivet. ”Det är den största tvisten av sitt slag i en svensk domstol någonsin”, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt, föreläsare och expert på just skadeståndsrätt.

Den 8 november inleds den civilrättsliga delen av HQ-rättegången. Mårten Schultz beskriver den som ”The mother of alla skadeståndstvister”.

– De stora skadeståndstvisterna är här för att stanna. Och det här är den största tvisten av sitt slag i en svensk domstol någonsin.

Mårten Schultz anlitades som expert i samband med det nya lagförslaget om revisorsansvar.

– I den föreslås inga dramatiska försämringar i möjligheten att kräva skadestånd av revisorer. Om förslaget står sig kommer revisorsansvaret även fortsättningsvis att vara en fråga för debatt. Revisorernas ansvarsförsäkringar kan påverka valet av svarande i ansvarsmål även framöver.

Vad blir nästa steg?

– Om käromålet i någon mån vinner bifall så gissar jag att det kan bidra till flera sådana tvister. Då får människor som vill klämma åt revisorer och styrelser vatten på sin kvarn.

Och om de förlorar?

– Så behöver det inte ha någon starkt avskräckande effekt eftersom skadestånd tidigare har utgått i andra stora mål, till exempel Prosolvia. Det utfallet kan nog inspirera i några år till oavsett vad som händer i HQ

Mårten Schultz föreläser tillsammans med Bertil Bengtsson under Skadeståndsdagen 2016 – där de ger kunskap om senaste, och kommande, utvecklingen inom svensk skadeståndsrätt. Läs mer om skadeståndsdagen här.


 

Läs artikeln i sin helhet hos Dagens Juridik eller i  Legally yours stora specialnummer om tvister och skadestånd