Missade du något av våra tidigare webbinarier?

Nedan listar vi alla inspelade webbinarier som fortfarande finns tillgängliga att se helt kostnadsfritt.
Försäkringsrätt | PBL | VA- och vattenfrågor
Från nattdagg till monsunregn
TILL KURSEN
Miljörätt
Tillståndsprövning av havsbaserad vindkraft
TILL KURSEN
AML | Finansmarknadsrätt | Hållbarhet
Demo av ÅKU Swedsec 2024
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 06 Sep 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Företagsekonomi | Redovisning
Koncernredovisning - bra att tänka på
TILL KURSEN
Compliance | Personalansvar | Processrätt | Straffrätt
Förhörsstrategier
TILL KURSEN
Employer branding | People & Culture | Personalansvar | Rekrytering
Attrahera och behåll drivna medarbetare
TILL KURSEN
Compliance | GDPR | IT-rätt
Informationssäkerhet – en praktisk överblick
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Affärsjuridik | Företagsledning | Personlig utveckling | Projektledning
Effektiva arbetsmetoder för jurister
TILL KURSEN
Affärsjuridik | AI | Avtalsrätt | Personlig utveckling
AI för jurister – effektivisera ditt arbete med Legal Assistant
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering | PBL
Fastighetsförteckningar – vanliga brister och problem
TILL KURSEN
Compliance | Finansmarknadsrätt | Försäkringsrätt | IT-rätt
Vilka krav ställer DORA på organisationer?
TILL KURSEN
Hållbarhet
Introduktion till CSRD för finanssektorn
TILL KURSEN
Förhandlingsteknik | Retorik
Bli en övertygande förhandlare – i tolv steg
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Ledarskap | Lön
Lönekartläggning – de viktigaste frågorna
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 15 Aug 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Avtalsrätt | Offentlig upphandling
Avtalsfrågor i offentlig upphandling
TILL KURSEN
Företagsekonomi | Redovisning
Controllerarbetet - bra att tänka på
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 16 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik - Bolagsrätt | Arbetsrätt | Rekrytering
Få koll på arbetsrättsliga risker vid rekrytering
TILL KURSEN
AI | Personlig utveckling
AI i praktiken - utnyttja din fulla potential
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Företagsledning
Senaste praxis avseende värdeöverföringar och kritisk kapitalbrist
TILL KURSEN
Förhandlingsteknik
De vanligaste misstagen (nästan) alla gör i förhandlingar
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 16 Aug 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Företagsledning | Hållbarhet
Hållbarhetsregelverken – omställningen till EU-taxonomin, SFDR, CSRD och CS3D
TILL KURSEN
GDPR | IT-rätt | Rekrytering
GDPR och bakgrundskontroller
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Hur går en säkerhetsprövning till?
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Företagsekonomi | Redovisning
Kvalitetssäkra företagets ekonomiska rapporter
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Företagsledning | Personalansvar | Retorik
Full Range Leadership - Så skapar du ett högpresterande arbetsteam
TILL KURSEN
Redovisning
Nya regler för bostadsrättsföreningar - flera nyckeltal måste redovisas
TILL KURSEN
Arbetsmiljö | People & Culture | Personalansvar
Att leda under påfrestande perioder
TILL KURSEN
Compliance
Compliance Risk Assessment – få en inblick i hur man gör
TILL KURSEN
AI | Compliance | GDPR | IT-rätt
Det du behöver veta om den nya AI-förordningen
TILL KURSEN
Processrätt | Retorik | Straffrätt
Övertygande retorik för jurister
TILL KURSEN
Företagsekonomi | Redovisning | Skatt
Dags att börja med årsredovisningen
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Offentlig anställning
Arbetsrätten i kommuner och regioner
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Bolagsrätt | Företagsledning
Så gör du verklig skillnad i styrelserollen
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Personlig utveckling
Arbeta hjärnsmart - effektivisera din vardag och ditt arbetsliv
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 02 Sep 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Avtalsrätt
Engelsk och svensk kommersiell avtalsrätt
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Finansmarknadsrätt | Företagsledning | M&A
Riktade emissioner i börsnoterade bolag
TILL KURSEN
Employer branding | Lön | People & Culture
Trendspaning inom Compensation & Benefits
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | PBL | VA- och vattenfrågor
Enklare eller svårare att få ledningsrätt inom detaljplan - vart är rättspraxis på väg?
TILL KURSEN
AI | Avtalsrätt | Immaterialrätt | IT-rätt
AI i marknadsföring och IP-implikationer
TILL KURSEN
Compliance | Företagsledning | People & Culture | Personalansvar | Retorik
Förhörsliknande samtal
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Förhandlingsteknik
Hur du förbereder din förhandling på ett strukturerat sätt
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt
Marknadsmissbruksförordningen
TILL KURSEN
Skatt
Uppnå en säkrare tullhantering
TILL KURSEN
Compliance | GDPR | IT-rätt
NIS2 – träffas ni av de utökade cybersäkerhetskraven?
TILL KURSEN
Processrätt
Förhörsteknik
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Hållbarhet
EU:s hållbarhetsregler – en crash course
TILL KURSEN
AI | Immaterialrätt | IT-rätt
AI för jurister - ChatGPT hands on
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
GDPR
Incidenthantering
TILL KURSEN
Fåmansbolagsbeskattning | Redovisning | Skatt
Optimera ekonomin i det ägarledda företaget - viktiga tips för resultat- och inkomstplanering i FÅAB
TILL KURSEN
Ledarskap
Hantera utmaningarna i ledarskapet
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Tomträtter - aktuella frågor
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Migrationsrätt
Ansvar vid brott mot utlänningslagen - Företagsperspektiv och företrädaransvar
TILL KURSEN
Arbetsrätt | HR
Första året med nya LAS
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Exitavtal - undvik fallgroparna vid avslutande av anställning
TILL KURSEN
Redovisning
Centrala frågeställningar kring redovisning av fastigheter
TILL KURSEN
Förhandlingsteknik
Vässa din förhandlingsteknik
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Ledarskap
Vinnare i motvind - Är Din styrelse redo att möta morgondagens utmaningar?
TILL KURSEN
Ledarskap
Ta det personligt – om konsten att leda sig själv
TILL KURSEN
Arbetsrätt | HR | Lön
Individuell lönesättning och lönesamtal
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Regulatory Governance - en modell och metod för företagsstyrning
TILL KURSEN
Processrätt
Praktisk arbetsmetod för genomförandet av civilrättsliga tvister
TILL KURSEN
Miljörätt
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken - En liten regel med mycket stort tillämpningsområde
TILL KURSEN
multiple-actions-chat
Ledarskap
Bli bättre på att förstå och hjälpa människor med psykisk ohälsa
TILL KURSEN
Straffprocessrätt | Straffrätt
Anonyma vittnen
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Försäkringsrätt | Insolvensrätt | Konkurs- och insolvensrätt
Konkurs- och obeståndsfrågor i bygg- och anläggningsprojekt. Vad ska man egentligen tänka på?
TILL KURSEN
AI | Avtalsrätt | EU och EG-rätt | GDPR | Immaterialrätt | IT-rätt
AI - ansvarsfrågor och ansvarsfördelning
TILL KURSEN
Principalansvar och aktuella avgöranden
TILL KURSEN
Arbetsrätt | HR | Lön
Pay Transparency Directive
TILL KURSEN