Till förmån för Suicide Zero -  BG Institute

Sök utbildningar

Till förmån för Suicide Zero

3 mars 2021

Vi har genom vårt moderbolag, Blendow Group, ett mångårigt samarbete med organisationen Suicide Zero. Ett samarbete vi är mycket stolta över.

Från BG Institute vi med glädje meddela att vi nu har fördjupat samarbetet och tagit det ett steg längre. För varje ifylld kursutvärdering skänker vi nu 50 kronor oavkortat till Suicide Zero.

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. Varje år tar ungefär 1 600 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Varje år får tiotusentals människor beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. ​Det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa.

Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Genom att synliggöra självmord och jobba förebyggande kan vi bryta tabun och rädda liv. Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger.

Tillsammans kan vi göra skillnad.