Tullhantering – ett område med kontinuerliga förändringar -  BG Institute

Sök utbildningar

Tullhantering – ett område med kontinuerliga förändringar

10 september 2018

Världen är minst sagt turbulent. Den globala handeln påverkas av olika politiska åtgärder och där hamnar ofta tullhantering i centrum. USA har under sommaren infört tullar på stål och aluminium för att skydda den amerikanska industrin från konkurrens. I och med att USA har antagit en mer protektionistisk agenda så har EU börjat prioritera olika sorters handelsavtal för att underlätta handeln med omvärlden.

USA:s åtgärder för att skydda sin industri skapar en knepig situation för EU eftersom liknande motåtgärder kan leda till ett upptrappat handelskrig.

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde har kommenterat situationen på följande sätt:

”Jag konstaterar att utvecklingen går nu åt fel håll och riskerar leda till fortsatta eskalerande motåtgärder från olika aktörer. Såväl höjda tullar som sanktioner slår hårt mot enskilda företag. Det finns dock ljuspunkter eftersom EU och USA har inrättat en gemensam arbetsgrupp för de transatlantiska handelsfrågorna samt att även USA och Kina pratar med varandra.

Vårt land har en export av motorfordon till USA på 21 miljarder kronor. Stål- och aluminiumexporten ligger på cirka 5 miljarder. Det är därför viktigt att analysera effekterna. World Trade Institute har gjort en analys som visar att om biltullarna ökar med 25 procent kommer vi att riskera 3900 jobb i Sverige”.

Den internationella handeln baseras på handelsavtal och dessa avtal handlar traditionellt om att avveckla eller minska tullarna mellan olika länder. De avtal som EU har skapat under de senaste åren har dock haft större ambitioner. Det begrepp som är aktuellt idag kallas för ”djupa och omfattande frihandelsavtal”. Utöver tullar handlar dessa överenskommelser även om till exempel tariffära handelshinder, vilket påverkar handeln på ett negativt sätt.

Överenskommelserna medför att olika länder erkänner varandras standarder och tekniska regleringar vilket innebär att olika maskiner kan säljas på olika marknader utan att de ska behöva anpassas på något sätt. Det inkluderar även möjligheten att få tillgång till marknader för offentlig upphandling, tjänstehandel och juridiskt bindande regler för investeringar. Under 2018 förhandlade EU fram en sådan uppgörelse med Kanada som kallas för CETA-avtalet.

Jobbar du med tullhantering?

Kommer du i kontakt med importfrågor i ditt arbetsliv och vill sänka ditt företags kostnader så har vi en kurs som heter Tullhantering – Internationell handel. Föreläsare är Ewa Ek som arbetar som tullchef på DHL Global Forwarding och har många års erfarenhet av tullfrågor från Tullverket samt som tullkonsult från Ernst & Young AB.

Majoriteten av ekonomerna menar att fördelarna är större än nackdelarna när det handlar om frihandel. Grundtanken när det gäller denna idé är att varje land ska producera de varor och tjänster som landet är bra på och importera sådant som behövs, men som de själva inte kan producera.

Internationella affärer är så kallad EU-kompetens. Det medför att Sverige inte kan teckna handelsavtal på egen hand utan det är en uppgift som sköts av unionen som tecknar avtal med icke EU-länder. Samtliga EU-länder har även likadana tullar mot omvärlden.

Det är EU-kommissionen som förhandlar för EU:s räkning om handelsavtal efter att ha fått godkännande från medlemsländernas handelsministrar. Europaparlamentet och handelsministrarna godkänner sedan de nya överenskommelserna.

Sverige tillhör de mest frihandelsvänliga länderna i Europa. Kommerskollegium menar att 1,3 miljoner jobb i landet är direkt kopplade till utrikeshandeln. Idag har EU frihandelsavtal med 67 länder.  Det finns färdiga avtal med 22 länder som ännu inte har trätt i kraft. Det förekommer även förhandlingar med 22 länder där målsättningen är att inom kort nå en lösning.  Det är alltid vanskligt att sia om framtiden men att det kommer hända mycket inom tullområdet i framtiden är ingen vild gissning.