"Under kursen tittar vi på problem och risker som uppstår vid tvist i fastighetsförsäljning" -  BG Institute

Sök utbildningar

”Under kursen tittar vi på problem och risker som uppstår vid tvist i fastighetsförsäljning”

20 februari 2018

Systrarna Krzymowska är två nya ansikten vi passar på att välkomna som föreläsare till BG Institute.

Adriana Krzymowska arbetar främst med avtalsrätt, skatterätt, fastighetsrätt, mellanmansrätt och tvister som uppstår i samband med M&A. I början av februari disputerade hon och har därmed en doktorsavhandling med titeln: Skattepliktiga överlåtelser i inkomstlaget kapital.

Amelia Krzymowska är specialiserad i fastighetsrättsliga och hyresrättsliga tvister och arbetar även med frågor om fastighetsbildning och fastighetsreglering. Just nu är hon i slutfasen av en doktorsavhandling med titeln:
Servitut – en civil och offentligrättslig bruksrätt.

Under kursen: Fel i fastighet – Teori och praktik kommer de fokusera på överlåtelser av privata fastigheter. Vilka är formkraven och vad är det som egentligen ingår i köpet av en fastighet? Vilka problem och risker är det som uppstår vid tvist i fastighetsförsäljning?
Du som deltar kommer bland annat att stifta bekantskap med de olika påföljderna vid fel och skattemässigt utfall av olika påföljdssituationer. Tanken är att skapa förutsättningar för dig som ombud att snabbt sätta dig in i och hantera ett ärende om fel i fastighet.


Video: Föreläsarna om kursen Fel i fastighet – teori och praktik