Kursfolder för våren 2017 – Advokater & Jurister

Sök utbildningar

Uppdaterad kursfolder för våren 2017 – Advokater & Jurister

20 mars 2017

BG Institute fortbildar årligen ett stort antal advokater och jurister inom specifika rättsområden med hjälp av branschens främsta experter.

Juridiken är vår grund och BG Institute har lång erfarenhet av att bistå advokater och jurister med kontinuerlig fortbildning inom de rättsområden som efterfrågas. Vi följer ny lagstiftning, bevakar rättspraxis och utvecklar ständigt vårt kursutbud för att svara upp mot högt ställda krav på kvalificerad utbildning för juristbranschen.

Vi har sammanställt utbudet av de kurser du fortfarande har möjlighet att delta på i vår.

BG Institute kurskatalog juridik våren 2017

framsida_kursfolder_juridik_VT17