Upphovsrättsintrång – en allt svårare bedömning?

Sök utbildningar

Upphovsrättsintrång – en allt svårare bedömning?

9 juni 2016

copyright

Lagstiftningen har svårt att hinna ikapp de ständigt ökande antal distributionsmetoder som kan nyttjas för upphovsrättsintrång. HD får nu för första gången ge en praxis för vilket skydd fotografer ska ha gentemot bearbetning och förmodad kopiering.

Fallet med Christer Petterssons avbildning

Högsta domstolen (HD) prövade tidigare i vår om en konstnär skulle erläggas med att betala skadestånd för en oljemålning av Christer Pettersson som han målat utifrån ett fotografi (T 1963-15). Fotografen hade stämt konstnären för upphovsrättsintrång och yrkade drygt 21 000 kronor i skadestånd.

Det påstådda intrånget avsåg att konstnären ansågs ha gjort ett exemplar av fotografens porträttbild genom att i sin oljemålning avbilda Christer Pettersson, den man som misstänkts för mordet på den dåvarande statsministern Olof Palme. Enligt fotografen hade konstnären genom sin målning framställt ett exemplar av fotografiet. Konstnären bestred detta och hävdade att hans målning var ett nytt, självständigt verk.

En svår bedömningsfråga

Solna tingsrätt bedömde i detta fall att det var fråga om ett upphovsrättsintrång. Svea hovrätt upphävde tingsrättens dom och ogillade fotografens talan. Hovrätten fann att målningen inte innebar att ett exemplar av fotografiet hade framställts. HD har nu beviljat prövningstillstånd i målet.

Denna typ av ärenden blir allt vanligare och bedömningen blir allt svårare. Inte minst gäller detta då vi med dagens utökade metoder för att inhämta upphovsrättslig information översköljs av upphovsrättsligt material. Det är av intresse för rättsväsendet att följa målet med Christer Petterssons oljemålning och hur HD motiverar utgången. HD får nu för första gången ge en praxis för vilket skydd fotografer ska ha gentemot bearbetning och förmodad kopiering.

Att härleda en källa kan innebära ett svårt och snårigt arbete. Dagligdags plockar personer och företag ner bilder, texter och annat upphovsrättsligt skyddat material från internet, som sedan publiceras otillbörligt utan att reflektion om att det kan innebära en överträdelse. Lagstiftningen har svårt att hinna ikapp de ständigt ökande antal distributionsmetoder som kan nyttjas för upphovsrättsintrång.

Hur håller du dig uppdaterad med senaste praxis och lagstiftning?

Advokat Johan Åberg snappar behandlar ämnet i sin kurs Upphovsrätt i verksamheten, där han går igenom ny upphovsrättslig lagstiftning och vilka lagregler som skapar problem respektive möjligheter. Han fokuserar på text, bild och musik utifrån både ett rättighetshavar-, distributörs- och användarperspektiv. Vilka nya prejudikat, ny praxis och lagstiftning kan förväntas framöver som påverkar den dagliga verksamheten för jurister?

Professor Jan Rosén tar ett vidare grepp på ny praxis och lagstiftning inom upphovsrätten i sin kurs Upphovsrättslig nyhetsdag 2016. Han ser även till andra utvecklingstendenser inom upphovsrätten, med EU-rättens senaste utveckling på upphovsrättens område som en del av agendan.

Läs mer om kursen Upphovsrättslig nyhetsdag 2016 här

Läs mer om kursen Upphovsrätt i verksamheten här