Uppskattat frukostseminarium med Pia Hedberg och Johanna Wiklund -  BG Institute

Sök utbildningar

Uppskattat frukostseminarium med Pia Hedberg och Johanna Wiklund

12 mars 2015

Hur ska man hantera de nya momsreglerna vid internationell handel och elektroniska tjänster? Vilka förändringar är på gång vad gäller 3:12-reglerna? Vad händer med företagsskatteutredningen? Temat på BG Institutes Revisorsfrukost 10 mars var ”Nyheter inom moms och skatt och vad är på gång”. Revisorsfrukosten är ett frukostseminarium där de främsta experterna lyfter högaktuella frågor för revisorer inom skatterätt och affärsjuridik.

Pia Hedberg, skattejurist och momsexpert på Grant Thornton, inledde seminariet med att presentera nyheter inom moms. Den nya importmomsen har blivit än mer komplex i och med att det nu är två instanser att ta hänsyn till, Skatteverket och Tullverket. Ett av företagens svårigheter blir identifiering och hanteringen av de uppkomna bikostnader. Nya momsregler för elektroniska tjänster trädde ikraft 1 januari 2015. Beskattning ska ske i det land där köparen är etablerad och bosatt. En stor utmaning för företagen blir att identifiera var kunden finns. Pia lyfte även aktuella momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen, eventbranschen och tryckerimomsen.

Johanna Wiklund, skattejurist på Grant Thornton och specialist på allmän företagsbeskattning och fåmansföretagsbeskattning, tog upp aktuella skattefrågor. Regeringen har beslutat att öka uppdraget kring utredningen om översyn av 3:12-reglerna, beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Hur nya regelförslaget kommer att se ut vet man ännu inte, men Johanna är övertygad om att reglerna kommer att försämras utifrån fåmansföretagens synvinkel. 2014 kom ett nytt förslag företagsskatteutredningen. Det är stora förändringar på gång vad gäller bolagsbeskattningen. En proposition förväntas komma i vår för att sedan träda ikraft januari 2016. Andra skattefrågor som Johanna berörde var införande av personalliggare i byggbranschen, ställningstagande från SKV vad gäller förmåner på elektronisk utrustning/abonnemang samt pågående utredningar inom skatteområdet.

Dagens moderator var Stefan Wahlberg, chefredaktör på Dagens Juridik.

Nästa Revisorsfrukost är den 12 maj. Du kan anmäla dig redan nu genom att mejla till helena.tufvesson@blendow.se. Välkommen!

Revisorsfrukost 10 mars 2015

 


Vill du veta mer? Se våra aktuella utbildningar på området:

Klicka här för att se alla våra utbildningar för revisorer, redovisnings- och skattekonsulter.