Utbildning arbetsrätt | Fokus på Skandinavien | BG Institute

Sök utbildningar

Utbildning i arbetsrätt

25 mars 2020

Behöver du lära dig mer om arbetsrätt? Ett område som har stor betydelse för chefer och HR-ansvariga på alla typer av företag. Vår kurs i arbetsrätt riktar sig till chefer och personalansvariga på alla nivåer och alla som någon gång ansvarar för eller arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kurser inom arbetsrätt hittar du här!

Styr förhållandet mellan arbetsgivare och anställd

Arbetsrätten styr förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Reglerna gäller för de flesta arbetstagare, bland undantagen finns egenanställda företagare och arbetstagare som har en ledande ställning på ett företag. Kollektivavtal, anställningsavtal, frågor som rör LAS (lagen om anställningsskydd), olika anställningsformer, regler om uppsägning och avskedande är några av de saker som omfattas av arbetsrätten. Vår utbildning i arbetsrätt fungerar som en fördjupning för personer som är i behov av större kunskaper i ämnet.

Kurs i arbetsrätt med fokus på Skandinavien

Vår utbildning i arbetsrätt är speciell på så vis att den har ett starkt fokus på situationen i Skandinavien. Sverige, Norge, Finland och Danmark må likna varandra på många sätt, men när det handlar om arbetsrätt finns det stora skillnader. I vår högkvalitativa kurs i arbetsrätt får du veta det mesta om dessa skillnader. Guld värt om du arbetar som chef eller HR-ansvarig på ett företag med verksamhet i hela Skandinavien.

Vi samarbetar med en global advokatbyrå

Vår utbildning i Skandinavisk arbetsrätt genomförs i samarbete med DLA Piper, en världsomspännande advokatbyrå med stora erfarenheter inom området. Denna kurs har hållits i flera år och alltid varit välbesökt. Vi erbjuder även en fördjupande kurs i Skandinavisk arbetsrätt.

Detta är en kurs med en något annorlunda inriktning än våra andra utbildningar. För att ge en heltäckande bild av läget i grannländerna så medverkar advokater från Danmark, Finland och Norge för att berätta om hur arbetsrätten ser ut i respektive land. Av denna anledning så hålls denna utbildning i arbetsrätt på engelska.

Fördjupning inom ett flertal frågor

I kursen får du praktisk vägledning om vad som utmärker arbetsrätt i de tre länderna. Vi går igenom likheter och skillnader inom ett flertal områden:

  • Regler för rekrytering och bakgrundskontroller.
  • Hur hanteras övertalighet?
  •  Frågor som rör semester. Hur ska ledigheter planeras och beräknas?
  • När måste en arbetsgivare samråda med fack och företagsråd?
  • Hur hanterar man svåra fall där anställda inte utför sitt arbete?
  • Vi går igenom frågor som gäller GPDR, den nya omdiskuterade dataskyddsförordningen.

Kontakta oss redan idag för vår utbildning i arbetsrätt – ett måste för chefer och HR-ansvariga!