Affärsjuridik utbildning | Fördjupade kunskaper | BG Institute

Sök utbildningar

Utbildning inom affärsjuridik

25 mars 2020

Är du advokat eller jurist och i behov av vidareutbildning inom affärsjuridik? Välkommen till BG Institute – vi erbjuder de bästa kurserna och seminarierna inom affärsjuridikens många olika områden.

Alla kurser inom affärsjuridik hittar du här!

Marknadsledande inom juridisk vidareutbildning

BG Institute är marknadsledande i Sverige inom vidareutbildning i affärsjuridik och har hjälpt många advokater och jurister att ta nästa steg i karriären. Vi står för kvalitet, tillgänglighet, personligt engagemang och kundfokus.

Varje utbildning inom affärsjuridik leds av ledande juridiska experter och specialister.  Som deltagare i en av våra kurser får du djupgående analyser av affärsjuridiska frågor, du får lära dig hur kunskaperna går att tillämpa praktiskt och inblick i modeller som går att använda för att göra arbetet effektivare.

En mängd givande kurser inom affärsjuridik

Ladda ner vår kurskatalog – där finns kurser och seminarier som garanterat kommer att ge dig nya kunskaper och insikter inom affärsjuridiken. Internationell handelsrätt, avtalstolkning, företagsöverlåtelser, kommersiell avtalsrätt – hos oss hittar du givande och intressanta kurser som tar dig vidare i karriären som affärsjurist.

Vi använder en modern, flexibel och inspirerande modell för utbildning inom affärsjuridik och andra områden – blended learning. Denna modell blandar klassiska lärarledda aktiviteter med digitala aktiviteter. Blended learning har visat sig vara ett suveränt sätt att öka kursdeltagarnas engagemang och prestationer.

Affärsjuridikutbildning som täcker stora områden

Affärsjuridik är ett mycket brett område, som involverar ett stort antal olika områden. Här är några av dessa:

 • Arbetsrätt. Här behandlas bland annat frågor om kollektivavtal och uppsägning/avskedande.
 • Avtalsrätt. Behandlar avtals uppkomst, giltighet och tolkning med mera.
 • Fastighetsrätt. Behandlar bildande, ägande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter.
 •  Företagsbeskattning. Här avhandlas ämnen som skattefria inkomster, avdragsgilla utgifter, fusioner, uppskov och mycket annat.
 • Associationsrätt. Här tas frågor om juridiken kring aktiebolag upp, exempelvis bildande, regler för bolagsstämmor, bolagsordning, nyemission och mycket annat. Även enkla bolag handelsbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser med mera behandlas inom denna juridiska kategori.
 • Entreprenadrätt. Här ligger fokus på entreprenadavtal, både mellan olika näringsidkare och mellan näringsidkare och konsument.
 • Företagsöverlåtelser. Reglerar hur det ska gå till rent juridiskt när ett företag eller en affärsrörelse köps upp. Här ingår bland annat ”due diligence”, en noggrann undersökning som görs innan en företagsöverlåtelse.
 • Skadeståndsrätt. Regleras främst i skadeståndslagen, men regler om skadestånd finns i en mängd andra lagar också.
 • Miljörätt. I miljöbalken finns regler om bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, miljöfarlig verksamhet och regler om exempelvis tillstånd och tillsyn.
 • Offentlig upphandling. Detta område regleras till stora delar i lagen om offentlig upphandling, samt nom lagen om upphandling för vatten, energi, transporter och posttjänster.
 • Aktiemarknaden. Här spelar förstås skatterätten en stor roll, liksom bolagsrättsliga regler om köp och försäljning av aktier.
 •  Immaterialrätt. Här finns regler och lagar för bland annat patent, varumärken, mönster och upphovsrätten till konstnärliga och litteratur.
 • Tvistlösning. Tvister kan lösas antingen genom medling eller förhandling, domstolsförfarande eller skiljedomsförfarande.

Vi lever upp till alla höga krav

Hos oss på BG Institute kan du hitta en utbildning inom affärsjuridik du behöver. Vi erbjuder kurser inom flera områden inom affärsjuridik och kan hålla dig uppdaterad. Vi följer utvecklingen när det handlar om ny lagstiftning, håller koll på rättspraxis och utvecklar ständigt våra utbildningar för att kunna motsvara de högt ställda krav som ställs på utbildningar inom juristbranschen. Med hjälp av branschens främsta företrädare fortbildar vi varje år ett stort antal advokater och jurister inom affärsjuridik.