Skatterätt utbildning | Företagsutbildning | BG Institute

Sök utbildningar

Utbildning inom skatterätt

25 mars 2020

För dig som i ditt yrke hanterar eller kommer i kontakt med frågor som rör skatter, och i synnerhet de lagar och regler som finns kring företagsbeskattning, erbjuder vi ett brett och ständigt aktuellt utbud av utbildningar inom skatterätt.

Alla kurser inom skatterätt hittar du här!

Vi är en av landets största och bästa privata utbildningsföretag inom juridik och har tagit hjälp av flera av landets främsta experter och specialister inom skatterätt för att fram utbildningar som möter de behov som faktiskt finns på det skatterättsliga området idag. 

Är du ny i din yrkesroll, eller känner att det var länge sedan du uppdaterade dig om det senaste inom skatterätt, kommer du garanterat att hitta mycket matnyttigt i vårt aktuella kursutbud.

Skatterätt – en livsviktig fråga för företag

Ett företag som inte har full koll på de lagar och regler som finns på skatteområdet kommer inte att överleva länge. För att effektivt kunna sköta ekonomin i ett företag är välgrundade kunskaper inom företagsbeskattning helt nödvändiga. Har du en roll på ditt företag, som till exempel ekonomichef, löneansvarig eller revisor så är du en nyckelperson i företagets ekonomi, och som sådan är det av stor vikt att du håller dig uppdaterad i skatterättsliga frågor.

Vårt kursutbud är skräddarsytt för att möta upp efterfrågan på sådan kunskap, och hos oss får du utbildning av experter med både stora teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av att arbeta med skatterättsliga frågor. En utbildning hos oss ska innebära ett reellt kompetenslyft för den anställde men också för hela företaget och den ska göra skillnad för hur ni arbetar kring skatterättsliga frågor.

Vad behöver du lära dig?

Behovet av en utbildning kommer sig oftast av att man gått vidare till en ny tjänst eller börjat jobba hos en ny arbetsgivare. Skatterätt är ett område som av många, även erfarna jurister, upplevs som snårigt, och att ha heltäckande kunskaper i ämnet är helt enkelt inte möjligt. Snarare handlar det om att få grepp om de delar som är intressanta ur företagets synvinkel, så att man på bästa sätt kan planera hur företaget ska tänka och agera i skattefrågor.

Om du är ny i din roll så har du ett behov av vidareutbildning, och det inser nog också din arbetsgivare. I stället för att göra “som man alltid gjort” bör ett företag som vill växa och utvecklas inom sitt affärsområde så klart se till att medarbetarna håller sig ajour med de senaste reglerna och lagarna. Därför ska du vidareutbilda dig inom skatterätt hos oss.

Värdefull kunskap som utvecklar företaget

Vår målgrupp är ofta redovisningskonsulter, ekonomiansvariga, chefer och revisorer, men även de som sitter i beslutsfattande ställning högre upp på företaget kan ha nytta av våra skatterättsliga utbildningar. Att ta en utbildningsdag för att lära sig till exempel hur man upprättar en bolagsdeklaration på bästa sätt kan många på ett företag ha nytta av, liksom hur man får och inte får agera när det kommer till värdeöverföringar och lån.

Hos oss hittar du utbildningar kring dessa och många andra frågor och efter en avslutad kurs kan du räkna med att känna dig stärkt i din yrkesroll och redo att anta nya utmaningar på det skatterättsliga området.