En tydlig effekt av alla upprop under hösten 2017 är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet nu tydligt gått från att kanske primärt ha varit en rättvisefråga till att bli en affärskritisk ledningsfråga.

De flesta företag behöver nu revitalisera och förstärka sina satsningar i dessa frågor. I vissa fall är de till och med att betrakta som en uppenbar risk som omgående behöver hanteras.

Den specifikt brinnande frågan kring sexuella övergrepp och trakasserier är ytterst akut och angelägen men är egentligen bara ett särskilt upprörande symptom på att de flesta företag ännu är långt ifrån jämställda.

Papperstigrar, läpparnas bekännelser, spel för gallerierna, slumrande strategier och policies, etc. har aldrig fungerat och än mindre så framöver.

Frågan är affärskritisk – kraven från till exempel kunder, arbetssökande, samarbetspartners, leverantörer, myndigheter och personal har ökat dramatiskt.

Den som kan visa upp en jämställd verksamhet eller en verklig och konkret strävan mot en sådan kommer ha stora konkurrensfördelar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Jämställdhets- och mångfaldsarbete ur ett affärskritiskt perspektiv
 • Vilka är de möjliga affärsmässiga vinsterna med att satsa på jämställdhet?
 • Rättvise-, arbetsmiljö- eller lönsamhetsfråga?
 • Business case – tjänar man mer pengar som jämställd organisation?
 • Vad har #medvilkenrätt/#metoo inneburit?
 • Vilka är de vanligaste problemen? Vilka är orsakerna till ojämställdhet? Vad kan vi göra? Vilka åtgärder/aktiviteter fungerar?
 • Vilka är de legala kraven på arbetsgivaren? Vad bör en arbetsgivare faktiskt göra om någon medarbetare missköter sig (sexuella trakasserier eller annat)?
 • Change Management – hur driver vi jämställdhets och mångfaldsfrågorna för att åstadkomma verklig förändring och bestående effekt?

Målgrupp:

Personer i ledande ställning som är intresserade av jämställdhetsfrågorna på sin arbetsplats. T ex Delägare, Biträdande jurister, MP, HR-chef, Administrativa chefer m fl.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch(ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.