Organisationer idag står inför en stor utmaning i att omvärlden och den miljö som organisationer behöver navigera sig igenom blir allt mer komplex och snabbt föränderliga.  Vi lever i en VUCA (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity) värld.

Dagens utmaningar kräver hög anpassningsförmåga och kontinuerligt lärande, som ett sätt att navigera genom dessa satsar allt fler organisationer på agilt tanke- och arbetssätt.

Under denna kursdag i agilt HR kommer vi utforska det agila tanke- och arbetssättet och på vilket sätt de traditionella HR-processerna förändras och utvecklas när vi arbetar agilt.

Bland annat går vi igenom:

 • Introduktion till det agila synsättet, vad kännetecknar agilt tankesätt och arbetssätt
 • Varför arbeta agilt?
 • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att stötta och skapa maximalt värde i en agil organisation?

Utbildningen lägger stor vikt vid att väva ihop teori med praktiska exempel och övningar. Vi kommer bland annat testa att leka och experimentera med olika verktyg för att göra ämnet konkret och applicerbart i eran verklighet.

Målgrupp:

Alla som jobbar i ledande roller inom HR.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.30 – 11:45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.