AI, alltså artificiell intelligens, kan uppnås genom användning av AI-verktyg. Verktyget benämns Artificiella Neurala Nätverk (ANN) och är det som gör det möjligt för AI att lära sig saker.

Under webbinariet får du insikt om vad EU:s föreslag till AI-förordning innebär för företag som använder AI-verktyg och AI-tjänster/produkter. AI-förordningen utgår från ett riskbaserat angreppsätt i syfte att skapa en strukturerad uppdelning mellan olika typer av AI-system och dess användning där vissa handlingar är förbjudna, medan andra är tillåtna men med restriktioner och krav i form av bl.a. tillsyn och registrering hos ansvarig myndighet.

Från ett juridiskt perspektiv pratar vi om hur företag ska tänka kring dessa frågor från ett ansvarsperspektiv.

I immaterialrätten rör det i dag främst upphovsrätt och patenträtt. För AI-verktygen som utvecklar AI:n är det enklast att se vem som är ansvarig om något inte går lagligt till. Går till exempel ett AI-verktyg igenom en databas med bilder, är det ett upphovsrättsligt intrång om det inte finns samtycke. Men däremot blir det svårare med ansvarsfrågan när AI:n arbetar själv, när den anpassar sig till förändringar och nya risker och utvecklas.

Vidare går vi igenom de ansvarsfrågor som kan uppstå för de fall där ett AI-verktyg orsakar skada. Går det att fördela ansvaret civilrättsligt och finns det tillfällen då ansvar inte kan utkrävas. Vem är att anse som vårdslös när AI:t själv hämtar in all data och tar ett skadegrundande beslut?

Vi kommer även att belysa de utmaningar som dataskyddslagstiftningen innebär i fråga om t ex uppgiftsminimering, nödvändighetskriterier, automatiskt beslutsfattande m.m.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad är förslaget till AI-förordningen
  • Ansvarsfrågor, avtalsfördelning
  • Behandling av personuppgifter

Syfte med utbildningen

Syftet är att förstå olika aspekter av ansvarsfrågor som ansvarsfördelning som är relaterade till AI men också GDPR-frågor.

Kursinnehåll

  • Vi berättar kort om AI-förordningen
  • Hur man ska tänka kring ansvar – upphovsrätt, avtal, dataskydd

Vill du fördjupa dig i ämnet? Läs mer och boka din plats till heldagskursen AI och immaterialrättsliga utmaningar – rättigheter, ansvar och intrång.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Har du inte fått någon länk?

Länken till webbinariet skickas normalt ut 1 dag före webbinariet. En påminnelse kommer även att skickas ungefär 1 timme innan webbinariets start. Ibland kan det förekomma att inbjudan hamnar i skräpposten så leta gärna där.

En direktlänk till webbinariet kommer du även att kunna hitta här 1 timme före webbinariets start.

Nu är anmälan till webbinariet stängt. Webbinariet kommer att livesändas den 31 maj klockan 12:00 – 12:45. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via chatt. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Sanna Wolk
Special advisor
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Thomas Nygren
Partner
Läs mer