AI, alltså artificiell intelligens, kan uppnås genom användning av AI-verktyg. Verktyget benämns Artificiella Neurala Nätverk (ANN) och är det som gör det möjligt för AI att lära sig saker.

Under webbinariet får du insikt om vad EU:s föreslag till AI-förordning innebär för företag som använder AI-verktyg och AI-tjänster/produkter. AI-förordningen utgår från ett riskbaserat angreppsätt i syfte att skapa en strukturerad uppdelning mellan olika typer av AI-system och dess användning där vissa handlingar är förbjudna, medan andra är tillåtna men med restriktioner och krav i form av bl.a. tillsyn och registrering hos ansvarig myndighet.

Från ett juridiskt perspektiv pratar vi om hur företag ska tänka kring dessa frågor från ett ansvarsperspektiv.

I immaterialrätten rör det i dag främst upphovsrätt och patenträtt. För AI-verktygen som utvecklar AI:n är det enklast att se vem som är ansvarig om något inte går lagligt till. Går till exempel ett AI-verktyg igenom en databas med bilder, är det ett upphovsrättsligt intrång om det inte finns samtycke. Men däremot blir det svårare med ansvarsfrågan när AI:n arbetar själv, när den anpassar sig till förändringar och nya risker och utvecklas.

Vidare går vi igenom de ansvarsfrågor som kan uppstå för de fall där ett AI-verktyg orsakar skada. Går det att fördela ansvaret civilrättsligt och finns det tillfällen då ansvar inte kan utkrävas. Vem är att anse som vårdslös när AI:t själv hämtar in all data och tar ett skadegrundande beslut?

Vi kommer även att belysa de utmaningar som dataskyddslagstiftningen innebär i fråga om t ex uppgiftsminimering, nödvändighetskriterier, automatiskt beslutsfattande m.m.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad är förslaget till AI-förordningen
  • Ansvarsfrågor, avtalsfördelning
  • Behandling av personuppgifter

Syfte med utbildningen

Syftet är att förstå olika aspekter av ansvarsfrågor som ansvarsfördelning som är relaterade till AI men också GDPR-frågor.

Kursinnehåll

  • Vi berättar kort om AI-förordningen
  • Hur man ska tänka kring ansvar – upphovsrätt, avtal, dataskydd

Vill du fördjupa dig i ämnet? Läs mer och boka din plats till heldagskursen AI och immaterialrättsliga utmaningar – rättigheter, ansvar och intrång.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

Kurstillfällen

Stockholm

31 Maj 2023

Webbinarium

Platser finns

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Webbinariet kommer att livesändas den 31 maj klockan 12:00 – 12:45. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via chatt. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Sanna Wolk
Special advisor
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Thomas Nygren
Partner
Läs mer