Här får du praktisk vägledning i hur ett kortfattat aktieägaravtal i aktiebolag med få delägare utformas och konkreta råd för att undvika och hantera vanligt förekommande problemställningar. Hur skyddar man sig mot skadestånd? Ny rättspraxis från februari 2014 finns gällande tolkning av konkurrensbegränsande bestämmelser.

Aktieägaravtal ingås ofta i aktiebolag med få delägare, till exempel ”kompanjonsbolag” som drivs av ägarna, familjeföretag eller aktiebolag som har en eller ett par aktiva delägare och någon utomstående investerare. I fåmansaktiebolag fungerar inte alltid de mallar och erfarenheter som utvecklats för till exempel stora joint venture-företag, utan det är nödvändigt att se till behoven hos ägarna.

Kursen behandlar vanliga problem i aktieägaravtal till exempel frågor om ägandet och ägarövergångar (bland annat när samarbetet ska upplösas, vid försäljning av aktier, parts konkurs samt i familjerättsliga situationer som vid bodelning och arvsskifte), beslutsfattande i bolaget, kapitaltillskott och vinstutdelning. Vidare behandlas avtalets giltighet, avtalstiden, avtalsbrott och sanktioner.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktieägaravtals användningsområde och funktion.
 • Vad som är möjligt att reglera i aktieägaravtal (samt när de inte kan användas).
 • Hur aktieägaravtal förhåller sig till bolagsordningen.
 • Reglerna om bolagsorgan, beslutsfattande m.m. bolagsrättsliga regler.
 • Parter och partsbyte i aktieägaravtal, till exempel effekter av försäljning av aktier, konkurs, arv, bodelning, med mera.
 • Avtalsbrott och sanktioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiskt verksamma jurister (advokater, bankjurister, andra jurister som är verksamma inom det bolagsrättsliga eller familjerättsliga området, med flera), revisorer och redovisningskonsulter samt andra rådgivare.


Kursprogram

 • 8.00–9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00–10.00

  Pass I
  Aktieägaravtalets funktion och gränser
  Förhållande till aktiebolagslagen, lagen om handelsbolag och enkla bolag och bolagsordningen
  Parternas bundenhet av avtalet
  Aktieägaravtal i förhållande till bolaget
  Jämkning av aktieägaravtal

 • 10.15–12.00

  Pass II
  Beslutsfattande i styrelse och på stämma
  Val av styrelse, tillsättande av VD
  Kapitaltillskott
  Vinstutdelning
  Reglering av bolagets verksamhet.

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00–14.30

  Pass III
  Överlåtelse av aktier, överlåtelsebindningar
  Företagsöverlåtelser
  Drag along och tag along-klausuler
  Förmögenhetsrättslig familjerätt, t.ex. bodelning, arvsskifte, äktenskapsskillnad

 • 14.45–16.00

  Pass IV
  Avtalets giltighet (avtalstid, uppsägning på "viktig grund", annan uppsägning)
  Avtalsbrott och sanktioner
  Möjlighet att framtvinga fullgörelse
  Konkurrensklausuler

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är överlägsna avseende kurser som gäller för både ekonomer och jurister.

Lars Ekdal

Grant Thornton

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner

Bra föreläsare, bra ämnen och praktiskt tillämpbart innehåll.

P-I Svensson

Delphi

Intressanta ämnen, duktiga föreläsare och erkända professorer gör kurser hos BG Institute till en fröjd, för mig som kund känner jag mig efter avslutad kurs både kompetensuppdaterad och nöjd!

Marie Kuronen

Länsförsäkringar Östgöta