Välkommen till vår nya kurs där professor Christina Ramberg och advokat Fredrik Sonander ger praktiska och konkreta råd för att undvika och hantera vanligt förekommande problemställningar.

Livesändning – kurstillfället den 21 februari 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Praktiskt verksamma jurister kommer ofta i kontakt med aktieägaravtal och detta avtal är av yttersta vikt för klienten. Stora värden – kanske klientens hela livsprojekt – riskerar att gå förlorade om avtalet inte är adekvat utformat. Kursen är upplagd med verkliga fall som bas. Vi har fokus på hur aktieägaravtal kan/bör utformas och på vad som händer när parterna är oense.

Kursen vänder sig både till den som utformar aktieägaravtal och den som i egenskap av tvisteombud kommer i kontakt med avtalstypen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktieägaravtalets aktiebolagsrättsliga relevans. Aktieägaravtalet och bolagsordningen. Avtalsfriheten och bolagsrätten. I vilken utsträckning kan aktiebolagsrättsliga bestämmelser avtalas bort?
 • Bolagsordningen som ett alternativ till aktieägaravtalet. För- och nackdelar. Bolagsordningens normala och möjliga innehåll.
 • Aktieägaravtalets nödvändighet, syfte och innehåll.
 • Ägarkontroll, hembud, förköp, etc. Bestämmelser om corporate governance, fördelning av överskott, finansiering, exit, drag-alongs och tag-alongs, avtalstider, m.m.
 • Tvister och säkerhetsåtgärder inklusive problemen med att det ofta är fler än två parter
 • Hur man formulerar inlösensbestämmelser i aktieägaravtal (inlösen som påföljd, värderingsalternativ)
 • Tolkning av aktieägaravtal
 • Påföljder vid avtalsbrott mot aktieägaravtal

Målgrupp:

Advokater (kommersiella och i viss mån familjerättare), bolagsjurister och revisorer.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  • Aktieägaravtalets förhållande till bolagsrätten. Aktieägaravtalet och bolagsordningen. Gränserna för avtalsfriheten. Behövs aktieägaravtal?

 • 10.30 – 11.45

  Pass II
  • Vissa särskilda klausuler rörande ägarnas intressen, ägarkontroll, hembud, förköp, etc. Bestämmelser om corporate governance, fördelning av överskott, finansiering, exit, drag-alongs och tag-alongs.

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Bestämmelser om avtalstider och upplösning av det gemensamma ägandet. In- och utlösenbestämmelser.

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  • Processrättsliga säkerhetsåtgärder. Tolkning av aktieägaravtal. Jämkning av oskäliga avtalsvillkor. Påföljder; fullgörelse, hävning, skadestånd, inlösen.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.