Den här specialiserade kursen innehåller teoretiska moment men tyngdpunkten ligger på praktiska frågor i anknytning till tillämpningen av centrala bestämmelser i aktieägaravtal.

Föreläsarna Johan Larsson och Mattias Rosengren är båda välrenommerade advokater och delägare vid Advokatfirman Vinge i Stockholm och dom har gemensamt tagit fram denna kurs som främst baseras på ett antal i tiden relevanta casefrågor, relaterade till aktieägaravtal, som är inspirerade av verkliga situationer, allt för att hålla dig som kursdeltagare a jour inom området Private Equity och Venture Capital. I anknytning till casen kommer betydelsen av alternativa utformningar av olika typklausuler i aktieägareavtal att gås igenom ingående.

Under dagen kommer föreläsarna bland annat ge dig som kursdeltagare fördjupad insikt/kunskap om:

 • Betydelsen av hur viktigt det är att de centrala bestämmelserna i ett aktieägaravtal utformas korrekt, och då särskilt vad gäller Private Equity och Venture Capital
 • Möjligheten att använda säkerhetsåtgärder i samband med tvist rörande denna typ av aktieägaravtal

Kursens primära syfte är att ge kursdeltagaren en bättre förståelse för betydelsen av utformningen av aktieägaravtal inom Private Equity och Venture Capital.

 

 

 

 

 

 


Målgrupp

Anställda vid riskkapitalbolag och andra bolag, jurister verksamma vid advokatbyrå och bolagsjurister som önskar fördjupa sina kunskaper rörande praktisk tillämpning av aktieägaravtal samt rörande tvister avseende aktieägaravtal inom Private Equity och Venture Capital.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas