Kursen ger konkreta tips för att undvika och därmed hantera de vanligast förekommande problemställningarna och utmaningarna man som rådgivare till ett FÅAB ställs inför – i ljuset av de senaste reglerna och riktlinjerna.

Majoriteten av svenska aktiebolag är fåmansbolag och rådgivning till ägarledda bolag medför ofta många praktiska utmaningar. Såväl upprättande av som rådgivning kring aktieägaravtal är en mycket viktig del av rådgivningen till ägare av aktier i FÅAB. Standardavtal och generella mallar går inte att använda eftersom de inte tar hänsyn till de specifika frågor och önskemål som gäller för FÅAB i stort såväl som de specifika förutsättningar som eftersträvas för varje enskilt FÅAB. Avtalen måste således upprättas och granskas efter de specifika förhållandena som numera råder för FÅAB där exempelvis ägarna kan tillhöra samma familj eller då alla ägare är beroende av bolaget för sin försörjning.

Kursen har såväl ett skatte- som familjerättsligt perspektiv vilket gör att du som deltagare får en helhetsbild. Frågeställningar som behandlas under dagen är exempelvis: Reglering av beslutsfattandet i bolaget, kapitaltillskott och vinstutdelning, metoder för utlösen av delägare i olika situationer, värdering av aktier, familjerättsliga överväganden, krav på delägarskapet, varierande ålder i delägarkretsen och försäkringsfrågor.

Förutom en praktisk genomgång av aktieägaravtalet behandlas också familjerättsliga frågor specifika för FÅAB och då i ljuset av senaste ändringarna, samt hur äktenskapsförord, testamenten och andra familjerättsliga dokument ska utformas för att såväl minimera skatt som underlätta ett ägarskifte i bolaget.

Föreläsare är jurist och cert. affärsrådgivare Sten Bergström, och som deltagare får du bland annat kunskap om:

• Vanliga frågor och problemställningar som berörs i ett aktieägaravtal för FÅAB-delägare
• Hur man processar ett aktieägaravtal
• Ägardirektivets betydelse för aktieägaravtalet
• Hur man hanterar kapitalanskaffningen i Bolaget
• Hur man reglerar beslutsfattandet i Bolaget
• Hur man hanterar ett dödsfall bland ägarna, en äktenskapsskillnad eller sjukdom
• Speciella frågor i avtal med en minoritetsägare, t.ex. en VD
• Hur familjerättsliga dokument bör utformas för delägarkretsen
• Skatterättsliga överväganden vid aktieägaravtal
• Aktieägaravtalets betydelse i bodelning vid äktenskapsskillnad
• Värdering av aktierna i FÅAB
• Metoder för utlösen av en delägare
• Försäkringar i avtalet


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig främst till skattejurister, revisorer, redovisningskonsulter och övriga rådgivare och jurister som biträder ägarledda företag och dess ägare som söker praktisk och fördjupad kunskap i dessa frågor.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45- 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är i stort sett ensamma om sitt breda utbud av affärsjuridiska kurser. Proffsigt genomförande och arrangemang.

Stig Nilsson

Admiral Ekonomi AB

Intressanta ämnen, duktiga föreläsare och erkända professorer gör kurser hos BG Institute till en fröjd, för mig som kund känner jag mig efter avslutad kurs både kompetensuppdaterad och nöjd!

Marie Kuronen

Länsförsäkringar Östgöta

Bra urval av ämnen och kompetenta föreläsare, det är viktigt!

Lars Gruber

Advokatfirman Lars Gruber AB