Denna kurs ökar din juridiska kompetens med fördjupad kunskap och förståelse kring aktiebolagsrättslig lagstiftning och skattemässiga konsekvenser vid värdeöverföringar och transaktioner. Föreläsare är Erik Nerep, en av Sveriges främsta experter på området. Du får en grundlig genomgång av svåra och högaktuella frågor som varieras med praktiska exempel.

Kursen behandlar Aktieägartillskottet och koncernbidraget utifrån ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Dagen är praktiskt inriktad och ger dig som deltagare en omfattande genomgång av kvalificerade frågor inom ämnet. Som deltagare får du bland annat kunskap om följande:

 • Aktieägartillskottet som aktiebolagsrättsligt fenomen.
 • Vad gäller om kravet på aktieägartillskottet och när aktualiseras aktieägartillskott.
 • Kapitaltäckning vid kritisk kapitalbrist.
 • Kravet på att ett aktieägartillskott skall vara ”tillfört”.
 • Aktieägartillskott i olika former, eftergifter, kontanttillskott, betalningsutfästelse.
 • Olika former av kapitaltäckningsgarantier och deras innehåll.
 • Koncernbidraget som aktiebolagsrättsligt fenomen.
 • Är koncernbidraget en vinstutdelning och en värdeöverföring.
 • Vilka formella krav kan ställas på koncernbidraget.
 • I vilken utsträckning gäller de formella bestämmelserna i aktiebolagslagen 18 kap. för koncernbidrag.
 • Är koncernbidraget en förskottsutdelning.
 • I vilken utsträckning är koncernbidrag lovliga förskottsutdelningar.
 • Anteciperade utdelningar och koncernbidrag. Eftergift av lån som koncernbidrag.

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, skatterådgivare och revisorer.


Kursprogram

 • 8.30–9.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00–10.00

  Pass I
  Aktieägartillskottet som aktiebolagsrättsligt fenomen. Vad gäller om kravet på aktieägartillskottet? När aktualiseras aktieägartillskott? Kapitaltäckning vid kritisk kapitalbrist. Andra fall. Kravet på att ett aktieägartillskott skall vara ”tillfört”, gäller det? Aktieägartillskott i olika former, eftergifter, kontanttillskott, betalningsutfästelse, etc. Olika former av kapitaltäckningsgarantier och deras innehåll. Medför en kapitaltäckningsgaranti också en kapitaltäckning?

 • 10.15–12.00

  Pass II
  Fortsättning pass 1 och därefter: Koncernbidraget som aktiebolagsrättsligt fenomen. Är koncernbidraget en vinstutdelning och en värdeöverföring? Vilka formella krav kan ställas på koncernbidraget? I vilken utsträckning gäller de formella bestämmelserna i aktiebolagslagen 18 kap. för koncernbidrag? Är koncernbidraget en förskottsutdelning? I vilken utsträckning är koncernbidrag lovliga förskottsutdelningar? Anteciperade utdelningar och koncernbidrag. Eftergift av lån som koncernbidrag.

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00–14.30

  Pass III
  Fortsättning pass 2: I vilken utsträckning gäller de formella bestämmelserna i aktiebolagslagen 18 kap. för koncernbidrag? Är koncernbidraget en förskottsutdelning? I vilken utsträckning är koncernbidrag lovliga förskottsutdelningar? Anteciperade utdelningar och koncernbidrag. Eftergift av lån som koncernbidrag.

 • 14.45–16.00

  Pass IV
  Fortsättning om koncernbidraget som förskottsutdelning och efterutdelning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra föreläsare, bra ämnen och praktiskt tillämpbart innehåll.

P-I Svensson

Delphi

Bra föreläsare och intressant innehåll. Det är ofta en blandning av revisorer, redovisningskonsulter och jurister. Frågeställningarna blir därmed intressanta ur olika synvinklar.

Christina Gotting

Gotting Revision AB

BG Institute är överlägsna avseende kurser som gäller för både ekonomer och jurister.

Lars Ekdal

Grant Thornton

Trygg och seriös arrangör som lockar mig som deltagare med intressanta ämnen och föreläsare. Min favorit är Erik Nerep som är en absolut dignitet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik samt väldigt pedagogisk och underhållande.

Pär Hagman

Falu Ekonomi & Revision AB