Aktiebolagsrätten är ett rättsområde som är i kontinuerlig förändring. Denna kursdag ger dig en initierad genomgång av lagen med tonvikt på genomförda och förestående lagändringar samt deras praktiska konsekvenser. Föreläsare för denna populära uppdateringsdag är Rolf Skog.

Den nya Aktiebolagslagen har varit i kraft i tio år. Ett flertal ändringar har gjorts i lagen under dessa år och ytterligare ändringar är att vänta. Här märks under den allra senaste tiden bland annat:

•  Den nya ordningen för börsbolag (och så kallade avstämningsbolag) i fråga om kontoföring av aktier och förande av aktiebok
•  Ändringar i revisorsreglerna på grund av EU:s så kallade revisionspaket
•  Nya regler om obligatorisk registrering av slutliga ägare i alla aktiebolag
•  Förslag om nya regler rörande särskild granskning
•  Förslag om nya regler rörande tvångsinlösen

Aktiebolagsrätten utvecklas också genom rättspraxis, där flera viktiga bidrag kommit från framför allt Högsta domstolen under senare år. De viktigaste rättsfallen kommer att presenteras och kommenteras. I kursen kommer också relevanta delar av Svensk kod för bolagsstyrning och Aktiemarknadsnämndens praxis att beröras.

Den svenska aktiebolagslagstiftningen påverkas i mycket stor utsträckning av EU:s arbete med att harmonisera medlemsstaternas aktiebolagsrättsliga regler. EU beslutade nyligen om omfattande ändringar i Direktivet om aktieägares rättigheter, vilket för svenskt vidkommande bland annat kommer att innebära att vi måste införa lagregler om så kallade närståendetransaktioner mellan ett aktiebolag och styrelseledamöter, VD eller storägare. Kursen kommer att ge en introduktion till vad dessa regler kan komma att innebära. Kursen ger också en introduktion till EU:s övriga arbete på aktiebolagsrättens område och en orientering om vad Brexit kan komma att innebära för det arbetet i framtiden.

Som deltagare får du kunskap om:

•  De viktigaste reglerna i aktiebolagslagen
•  Nyheter och pågående ändringar i lagen
•  Ny praxis från Högsta domstolen
•  Nyheter i bolagsstyrningskoden och annan självreglering av intresse

Dagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter och kollegor.


MÅLGRUPP:

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister samt revisorer och övriga som jobbar eller kommer i kontakt med Aktiebolagslagen.

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Aktiebolagslagen – nyheter och pågående reformer samt relevant praxis

 • 10.30 – 11.45

  Pass II
  Aktiebolagslagen – nyheter och pågående reformer samt relevant praxis

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Aktiebolagslagen – nyheter och pågående reformer samt relevant praxis

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Nyheter i Bolagsstyrningskoden samt Aktiemarknadsnämndens praxis inom det aktiebolagsrättsliga området

 • 16.00 -

  Dagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter och kollegor.

Citat

Aktiebolagslagen är en blandad och bra kurs som passar mitt yrke. BGI har alltid bra föreläsare.

Christer Ljungberg

Revisionstjänst i Falkenberg AB

BG Institute har relevanta ämnen och sakkunniga föreläsare.

Medarbetare på Mazars