Denna kursdag med seminarieledarna Claes Zettermarck och Christer Danielsson är inriktad på olika avtalsklausuler vid aktieöverlåtelser. Kursen är framtagen för att ge handfasta och praktiska råd samt kvalificerad kunskap om utformandet av aktieöverlåtelseavtal.

Kursen hålls i seminarieform där deltagarna kommer att indelas i grupper (säljaradvokater, köparadvokater och skiljenämnd) för att – case för case – argumentera för och bedöma lösningar i konkreta avtalssituationer. En aktiv medverkan från kursdeltagarna förutsätts

Exempel på frågeställningar ges nedan:

 • Betydelse av avtalsklausul av innebörd att viss fråga skall avgöras av expert/värderingsman?
 • Hur skall prisavdrag/skada beräknas vid avvikelse från lämnad garanti?
 • Betydelse av att det efter tillträdet visar sig att det brast i avtalat tillträdesvillkor?
 • Betydelsen av att köparrepresentant haft eller borde ha haft kunskap om förhållanden som påstås utgöra garantiavvikelse.
 • Innebörden av en s.k. informationsgaranti.
 • Tillämpning av Seller´s Knowledge-kvalificering av en garanti.

I god tid innan kursen kommer åtta cases (cirka två sidor per case) skickas ut till kursdeltagarna. Samtliga deltagare förväntas ha läst casen i förväg.


Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister och bolagsjurister som söker fördjupad kunskap om olika konkreta avtalssituationer i samband med aktieöverlåtelser.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas