Under en intensiv och praktiskt utformad kursdag kommer föreläsare Anders Lagerstedt att gå igenom de viktigaste reglerna i aktiebolagslagen. Kunskap som är nödvändig för de utmaningar som Din yrkesroll medför.

Fokus kommer att ligga på utvalda svåra regler och frågor som alla praktiker förr eller senare möter. Exempelvis behandlas de ständigt aktuella frågorna; Vilka åtgärder måste vidtas vid kapitalbrist? Hur ser ansvarfrågorna ut
– särskilt i ljuset av aktuell rättspraxis? När är en vinstutdelning lovlig- olovlig? Låneförbudets gränser och påföljder? Samtliga frågor som behandlas ger Dig som deltagare nödvändiga kunskaper som Du kan tillämpa i Ditt vardagliga arbete.

Kursen kommer även att behandla nyheter, rättspraxis och aktuella förändringar i aktiebolagslagen samt ge en översikt av de frågor som anses mest aktuella just vid tiden för själva kurstillfället. Särskilt kommer denna genomgång att ske ur praktikerns synvinkel, med utrymme för diskussioner. Kursdagen är således mycket praktiskt utformad med syfte att ge Dig som deltagare verktyg och kunskap i centrala och särskilt utvalda komplicerade frågor.

Som deltagare får du kunskap om

 • Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.
 • Ansvar – styrelsen, VD och revisorns ansvar. Ansvarsgenombrott – vad gäller och var är utvecklingen på väg?
 • Om tvångslikvidation och värdeöverföringar. Vad gäller i ljuset av senare tids och kommande praxis?
 • Vinstutdelnings gränser – vad bör man tänka på?
 • Låneförbudets gränser och påföljder.
 • Aktuella och centrala frågor, rättspraxis samt nyheter på området.

För fortsatt förtroende och för att påverka företagets resultat – varmt välkommen till en praktiskt utformad kursdag i aktiebolagsrätt!

Målgrupp

Samtliga som söker fördjupad praktisk kunskap om de viktigaste reglerna och svåra frågor i aktiebolagslagen.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Aktiekapitalet som borgenärsskydd.
  Ansvarsgenombrott- vad gäller och var är utvecklingen på väg?

 • 10.15 – 11.45

  Tvångslikvidation i olika situationer.
  Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.
  Varningssignaler.
  Styrelsens uppgifter.
  Kontrollbalansräkningens syfte och formkrav.
  När ska kontrollbalansräkningen vara upprättad?
  Kontrollbalansräkningens utformning,
  Åtgärder för att undvika tvångslikvidation och för fortsatt verksamhet.
  Ansvaret för inträdande och utträdande styrelseledamöter

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Vinstutdelningens gränser/ När är vinstutdelning lovlig -olovlig?
  Formlösa värdeöverföringar
  Hur ser ansvaret ut vid olovlig utdelning?
  Utdelning av annat än monetära medel
  Återbetalningsplikt
  Bristtäckningsansvar

 • 14.15 – 16.00

  Aktiebolagets låneförbud
  Den förbjudna kretsen.
  Förvärvslåneförbudet
  Låneförbudets undantag
  Rättsföljderna vid överträdelse av låneförbudet
  Aktuell rättspraxis

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Anders Lagerstedt är min favorit - kunnig och rolig. BG Institute har duktiga föreläsare och bra utbud och ämnen.

Magnus Persson

Mycket bra. Stort utbud och mycket kompetenta föreläsare. Bra lokaler med närhet till bra kommunikationer.

Eva Y Nilesen

Skattebetalarnas Servicebyrå

Jag tycker att Anders Lagerstedt är bra. Viktigt med genuint intresserade föreläsare.

Ann-Charlotte Lilja

Leirion AB

Första gången med er som arrangör. Blev positivt överraskad. Bra kursmaterial och framförallt fantastisk föreläsare.

Camilla Billström

CABI Redovisning