Välkommen till en kurs inom avfallslagstiftning som behandlar de bestämmelser som man har att rätta sig efter.

Denna kurs primära fokus är på sådana frågor som är av betydelse för tekniska konsulter, jurister, och andra som arbetar med frågor kring avfallshantering.

Som kursdeltagare får du kunskap om

  • Vilka regler inom Miljöbalken (MB) som bör tillämpas, de allmänna hänsynsreglerna osv.
  • Definitioner och begrepp så som; vad är avfall och vad är inte avfall? End of Waste och biprodukter, återvinning och bortskaffande, avfallshierarkin, mellanlagring/deponi.
  • Hur man klassificerar en avfallsanläggning, tillstånds och anmälningsplikt och hur man agerar vid ändring av verksamhet.
  • Tillståndsprocessen
  • Transport av avfall
  • Miljökvalitetsnormer för vatten vid tillståndsprövningen
  • Särskilt om tillstånd till deponier, beskrivning av avfallsslag och totala mängder avfall och förordningen om deponering av avfall.
  • De svenska reglerna om industriutsläpp
  • Industriutsläppsförordningen
  • Avfallsskattelagen

Målgrupp

Tekniska konsulter, miljöansvariga vid kommuner och jurister som arbetar med frågor kring avfallshantering.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

26 Apr 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 26 Maj 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 26 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Björn Hellman
Advokat
Läs mer