Välkommen till en kurs inom avfallslagstiftning som behandlar de bestämmelser som man har att rätta sig efter.

Livesändning – kurstillfället den 2 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Denna kurs primära fokus är på sådana frågor som är av betydelse för tekniska konsulter, jurister, och andra som arbetar med frågor kring avfallshantering.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Vilka regler inom Miljöbalken (MB) som bör tillämpas, de allmänna hänsynsreglerna osv.
 • Definitioner och begrepp så som; vad är avfall och vad är inte avfall? End of Waste och biprodukter, återvinning och bortskaffande, avfallshierarkin, mellanlagring/deponi.
 • Hur man klassificerar en avfallsanläggning, tillstånds och anmälningsplikt och hur man agerar vid ändring av verksamhet.
 • Tillståndsprocessen
 • Transport av avfall
 • Miljökvalitetsnormer för vatten vid tillståndsprövningen
 • Särskilt om tillstånd till deponier, beskrivning av avfallsslag och totala mängder avfall och förordningen om deponering av avfall.
 • De svenska reglerna om industriutsläpp
 • Industriutsläppsförordningen
 • Avfallsskattelagen

MÅLGRUPP
Tekniska konsulter, miljöansvariga vid kommuner och jurister som arbetar med frågor kring avfallshantering.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.

Citat

Bästa kurs jag har varit på. Pedagogiska och yttersta kunniga föreläsare, allt var perfekt!

Kursdeltagare

Sigtuna Vatten och Renhållning