Strand- och vattenområden är högt eftertraktade för bebyggelse och andra anläggningar. Många privata markägare vill gärna skapa bebyggelse nära vattnet och det kan även få stor betydelse för mer kommersiella projekt. Kursen behandlar ägande, olika rättigheter samt användning av sjöar, åar, hav och stränder.

Mycket infrastruktur, såsom ledningar och broar, kräver att bebyggelse sker i strandnära områden. Samtidigt har samma områden ett från ett allmänt perspektiv högt skyddsvärde för att möjliggöra allmänhetens tillgång till områden samt till skydd för växt- och djurliv. Avvägningen av dessa, ibland svårförenliga intressen, präglar hela detta område. Tillkommer gör de svårigheter som finns vad gäller vem som äger vattnet, om det är staten eller ingår i en fastighet (enskilt eller samfällt).

Både ägandet av och olika rättigheter till strand- och vattenområden är särskilt svårt, bland annat på grund av landhöjningar, äldre rätt, ofullständiga register samt lantmäteriförrättningar.

Som deltagare får du kunskap om

 • Vem äger vatten- och strandområden och hur tar man reda på det?
 • Vilka rättigheter finns (ex fiskerätter, allemansrätt, rätt till brygga mm)? Vad får man göra i vattnet och på stranden, vad kräver tillstånd? (Strandskydd, bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm)
 • Hur fungerar reglerna om strandskydd i praktiken?
 • Är det lätt att få dispens för byggande nära vatten eller ej?
 • LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), hur fungerar dessa och hur användbara är dem?
 • Får det någon betydelse om den som söker dispens är privatperson eller ett bolag?
 • Hur får man som exploatör tillgång till strand- och vattenområden för bebyggelse?
 • Vilka typer av lösningar för markåtkomst finns och vad är för- respektive nackdelarna?
 • Vilken betydelse får allemansrätten för reglerna om strandskydd, påverkas de av denna urgamla princip?
 • Den nya utredningen (Tillgängliga stränder) vad får den för betydelse om förslagen genomförs?
 • Vad innebär Högsta domstolens avgörande i målet som gäller Båthuset i Stuverum för praxisutvecklingen?

Målgrupp

Exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, banker, fastighetsmäklare, skogsbolag, lantmätare, bygglovsansvariga, jurister och advokater.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Fastigheter & rättigheter

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Strandskydd

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Strandskydd

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Exploatering

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 9 juni kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Viktor Falkenström
Advokat
Läs mer