Kursen ger en genomgång av aktuella vårdnadsfrågor i anledning av den nya vårdnadsutredningen. Fokus ligger vid att ge uppdatering i resultatet av utredningen, och hur detta påverkar dig i praktiken.

En ny vårdnadsutredning tillsattes år 2014 med uppdraget att utvärdera 2006 års vårdnadsreform (Prop 2005/06/99 Nya vårdnadsregler , bet. 2005/06:LU27). Utredningen ska komma att redovisas under hösten 2016. Kursens föreläsare, Fredric Renström, är en av de som suttit som expert i den nya vårdnadsutredningen, och har därmed en unik insyn i vad som komma skall.

Denna kurs inriktar sig dels på att ge uppdatering av det familjerättsliga området avseende vårdnad, boende och umgänge med fördjupning inom de mest aktuella områdena vid tidpunkten för kursen, samt dels att ge kursdeltagarna en genomgång av resultatet av utredningen och av författningsförslagen. Under kursen analyseras hur detta kommer att påverka ditt fortsatta arbete inom ovan nämnda frågor.

Som deltagare får du kunskap om:

• Genomgång av aktuell rätt och praxis i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge
• Genomgång av rättsutvecklingen avseende vårdnadsreglerna
• Det pågående utredningsarbetet
• Praktiska hanteringsfrågor


 Målgrupp

Advokater och jurister med specialinriktning på familjerätt, domare på allmän domstol, socialtjänstemän med inriktning på familjerätt, andra som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med vårdnadsmål

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Fredric Renström är kunnig, rolig och pedagogisk