Låt oss presentera vår helt nya kurs, Alkohol-, drog- eller spelproblem i organisationen.

Tjugo procent av den arbetsföra befolkningen använder alkohol, droger eller läkemedel på ett sådant sätt att det riskerar att ge negativa konsekvenser på bl a hälsan och arbetsprestationen och omkring en fjärdedel av dessa har ett utvecklat beroende (Regeringens missbruksutredning 2011). Till den övervägande delen är detta ett dolt problem som medför stora kostnader och risker för arbetsgivaren.

I vår helt nya kurs får du som jobbar inom HR och/eller chef med personalansvar, inblick i vad det innebär för utmaningar att ha medarbetare med missbruksproblem. Du får kunskap att utveckla din förmåga att identifiera missbruksproblematik bland dina medarbetare. Det kan som chef vara svårt att veta hur du närmar dig en medarbetare som befinner sig i ett missbruk och därefter veta vad du ska göra. Vilket ansvar ligger i din roll som chef? Vilka signaler ska jag vara uppmärksam på? Hur tar du dig an det svåra samtalet med en medarbetare?

Kursen syftar till att förse dig med nödvändig kunskap för att effektivt och handlingskraftigt ta dig an de utmaningar som missbruksproblem på arbetsplatsen medför samt skapa rutiner och processer för dig som jobbar med HR.

Under dagen kommer du att få fördjupa dig i hur missbruksproblematik ser ut, och hur ett beroende utvecklas. Föreläsarna kommer att gå igenom definitionerna för riskbruk, missbruk och beroende samt vad det innebär att vara medberoende. Härtill kommer föreläsarna också redogöra för de dolda kostnaderna missbruksproblemen för med sig för arbetsgivaren.

Tillsammans med föreläsarna kommer ni att titta på vilka signaler som visar sig vid problem med exempelvis alkohol, droger och spel och vad du som chef behöver göra för att utredningen och rehabiliteringen ska bli så framgångsrik som möjligt för alla parter. Kursen går igenom vilka styrdokument som krävs och hur processen behöver se ut för att ge resultat.

Kursen består av praktiska moment där du i grupp får titta på konsekvenser av missbruk och signaler du som chef och medarbetar bör vara uppmärksam på. Du kommer även att få träna på det svåra samtalet du behöver ta med din medarbetare när du känner oro för hen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Alkohol, Droger, Spel – vad innebär det och hur ser problemet ut
 • De dolda kostnaderna problemet för med sig
 • Signaler när något inte stämmer
 • Vad ska du göra – hur närmar jag mig medarbetaren
 • Hur problemet påverkar medarbetarna och arbetsgruppen
 • Styrdokument och processer som ger resultat

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som jobbar med olika roller och nivåer inom HR samt alla nivåer av chefer med personalansvar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Inledning
  Hur ser problemet ut och hur utvecklas beroende
  Utmaningar för chefen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Konsekvenser som kommer med ett missbruk/beroende
  Det är något som inte stämmer – Signaler
  (gruppövningar)

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Chefens roll och ansvar
  Struktur och styrdokument för en lyckad process
  Rollspel – Det svåra samtalet; hur lägger jag upp samtalet med en medarbetare när jag misstänker att det handlar om alkohol- eller droger

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fortsättning – Det svåra samtalet
  Vad behövs för att nå resultat i utredning och rehabilitering
  Sammanfattning

 • 16.00-

  Kursen avslutas.