För dig inom bygg-, anläggning och installationsbranschen som kommer i kontakt med ÄTA-arbeten erbjuder BG Institute en fördjupande kurs med fokus på ÄTA-tvister.

Livesändning – kurstillfället den 21 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Av de tvister som förekommer inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, i olika avtalsled, är det två typtvister som är i särklass vanligast – ÄTA-tvister (i vid mening, rätteligen regleringar av ersättning och tid av olika slag), respektive tvister om ansvar för fel, förseningar, följdskador och annat. Denna kurs har sitt huvudfokus mot ÄTA-tvister, där mycket kan vinnas och sparas genom fullgoda insikter om innehållet i standardbestämmelserna när det gäller ÄTA-frågor. Detta sönderfaller sedan bland annat i frågor vad som rätteligen utgör ÄTA och andra regleringar, om vad parterna har att iaktta när det gäller den administrativa hanteringen och hur ersättningen ska beräknas och underbyggas.

 Målgrupp:

Beställare, konsulter, entreprenörer och underentreprenader inom bygg- och entreprenadbranschen och inom alla verksamheter

Övrigt:

För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderas du att du har tillgång till AB04 och ABT06.


OBS! Denna kursdag pågår i 6,5 timmar.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass 1
  Omfattning enligt AB 04 - handlingarna i förfrågningsunderlaget
  - Kravet på fullständiga handlingar
  - Handlingarna kompletterar varandra (och beställarens ansvar för samordnade handlingar)
  - Motstridighet i handlingar
  - Fel i handlingar
  - Andra förutsättningsförändringar som är beställarens ansvar och som kan leda till ÄTA

 • 10.15-10.30

  Kaffepaus

 • 10.30-11.45

  Pass 2
  "Formalia" - krav skriftlig handläggning i AB 04 respektive ABT 06

  Vad händer om beställaren och/eller entreprenören inte följer "spelreglerna" exempelvis vid muntliga beställningar?

  Viss genomgång av rättspraxis i dessa frågor

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Pass 3
  Mellanformer - utförande entreprenad men med egna förslag i entreprenörens anbud, entreprenörens medverkan under entreprenadens genomförande vid eftersökande av förbilligande lösningar och konsekvenser härav, respektive parts ansvar vid styrd totalentreprenad, incitamentsavtal - partnering

  Exempel på särskilda skrivningar i Administrativa Föreskrifter som ändrar och/eller kompletterar bestämmelser i AB 04 och ABT 06

 • 14.15-14.30

  Kaffepaus

 • 14.30-16.00

  Pass 4
  ÄTA-frågor i ABU-07, ABT-U07 och ABK 09

  Bestämmandet av ersättning, bevisbörda och dokumentation/verifikation

  Övrigt - preskription, rättsliga grunder vid tvister, visst om rättspraxis samt framtidstankar

  Avslutande diskussion