Vi presenterar vår helt nya kurs Alternativa anspråksvägar – utomobligatoriskt ansvar i avtalsförhållanden

Det förmögenhetsrättsliga systemet är komplext, och anspråksvägarna är många. Det finns fler vägar att föra anspråk på än att åberopa avtalsbrott eller att någon utomstående vållat sak- eller personskada. I själva verket kan det ofta vara förmånligt att hitta en annan anspråksväg. Numera är det möjligt att rikta anspråk mot den som otillbörligt ingriper i ett avtalsförhållande, att kräva avtalspartens kontraktsmedhjälpare på utomobligatorisk grund, och t.o.m. att kräva sin avtalspart på utomobligatorisk grund. Därtill kommer en mängd rättsfigurer som direktkrav, tredjemansavtal, bulvanskap och namnlån, eller identifikation. Under denna kurs beskrivs och diskuteras de olika alternativen, när de olika anspråksvägarna kan  komma i fråga samt deras för- och nackdelar.

Som deltagare får du kunskap om:

• Principen om avtalets subjektiva begränsning.

• Utomobligatoriska krav i avtalsförhållanden.

• Direktkrav.

• Ansvarsgenombrott.

• Tredjemansavtal.

• Identifikation.

• Redovisningsmedel.

• Obehörig vinst m.m.

Målgrupp:

Affärsjurister, såsom advokater och bolagsjurister, samt domare.

 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Principen om avtalets subjektiva begränsning.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Utomobligatoriska krav i avtalsförhållanden. Direktkrav.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Ansvarsgenombrott. Bulvanskap. Namnlån. Identifikation. M.m.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Redovisningsmedel. Obehörig vinst. M.m.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.