BG Institute presenterar nu en mycket efterfrågad specialkurs om AMA AF 12. Kursen går igenom systemets uppbyggnad och du får kunskap om nyheter och förändringar i regelverket.

 

AMA AF 12 och AMA Anläggning 17 står i fokus i denna specialkurs som omfattar en genomgång av AMA-systemet och hur det används vid framtagande av förfrågningsunderlag. Viktoria Edelman går igenom de regler som gäller för tillämpning och tolkning av projektspecifika Administrativa föreskrifter, som tagits fram med AMA AF 12 som underlag. De implementerade och relevanta bestämmelserna som berörs i standardavtalen AB 04 och ABT 06 gås också igenom parallellt. Dessutom ges en genomgång av hur upprättande av en teknisk beskrivning ska genomföras med regler för samband mellan teknisk beskrivning och AMA. Under kursen belyses även nyheterna i AMA Anläggning 17.

Arbetar du med att ta fram förfrågningsunderlag eller lämna anbud enligt AMA-systemet har du särskilt god nytta av denna dag. Passa på att lära dig hur AMA-systemet är uppbyggt och ta del av nyheter och förändringar med hjälp av vår expert Viktoria Edelman, specialist inom bland annat entreprenad- och konsulträtt, offentlig upphandling samt skadestånds-  och försäkringsrätt.

I kursen går vi igenom:

 • Bakgrunden till AMA-systemet och AMA AF
 • Hur AMA AF är uppbyggt
 • Implementerade och relevanta bestämmelser i standardavtalen AB 04 och ABT 06
 • Tillämpningsföreskrifter och tolkningsregler för AMA AF
 • Hur AMA Anläggning 17 är uppbyggt
 • Upprättande av teknisk beskrivning
 • Regler för samband mellan teknisk beskrivning och AMA
 • Nyheter i AMA Anläggning 17

Målgrupp

Entreprenörer, beställare, konsulter och underentreprenörer


 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Bakgrunden till AMA-systemet och AMA AF. Strukturen i AMA AF.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Reglerna för samband mellan administrativa föreskrifter och AMA AF 12. Innehållet i administrativa föreskrifter.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Genomgång av AMA AF 12 med exempel och jämförelser med bestämmelser i standardavtalen AB 04/ABT06 samt LOU/LUF.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Upprättande av teknisk beskrivning med regler för samband mellan teknisk beskrivning och AMA. Nyheter i AMA Anläggning 17