Här får du en grundlig genomgång av AMA-systemet och hur det används för framtagande av förfrågningsunderlag.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med att upprätta beskrivningar för förfrågningsunderlag samt för dig som lämnar anbud utifrån dessa beskrivningar.

Efter kursen kommer du få ökad kunskap om de regler som gäller för tillämpning och tolkning av projektspecifika administrativa föreskrifter som tagits fram med AMA AF 12 som underlag samt de regler som gäller för framtagande av tekniska beskrivningar med hjälp av AMA Anläggning och AMA Hus. Du kommer även att få ökad förståelse för sambanden mellan standardavtalen AB 04 och ABT 06 och förfrågningsunderlag upprättade enligt AMA, liksom berörda bestämmelser i upphandlingslagarna.

Under kursen erbjuds det gott om tillfällen för diskussioner och egna frågor kring AMA-systemet och hur man bäst genom AMA-systemet alltid får ett förfrågningsunderlag med samma struktur.

 SOM DELTAGARE FÅR DU KUNSKAP OM:

 • Bakgrunden till AMA-systemet och administrativa AMA och tekniska AMA
 • Tillämpningsföreskrifter och tolkningsregler för AMA AF och de tekniska AMA
 • Hur AMA AF, AMA Anläggning och AMA Hus är uppbyggda

 MÅLGRUPP:

Samtliga som arbetar med att ta fram förfrågningsunderlag, såväl administrativa som tekniska delar och även dig som lämnar anbud utifrån dessa beskrivningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Allmänt om förfrågningsunderlag. Bakgrunden till AMA-systemet och AMA AF och de tekniska AMA AMA Anläggning och AMA Hus. Entreprenadjuridiskt perspektiv på beskrivningens roll i handlingarna och samspelet mellan olika handlingar och jämförelse med bestämmelser i standardavtalen AB 04/ABT 06 samt LOU/LUF

 • 10.15 – 11.45

  Pass II
  Strukturen i AMA AF, AMA Anläggning och AMA Hus. Reglerna för samband mellan administrativa föreskrifter och AMA AF 12. Regler för samband mellan tekniska beskrivningar och tekniska AMA.

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Upprättande av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar. Genomgång av AMA AF 12, AMA Anläggning och AMA Hus med exempel.

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Övergripande orientering avseende övriga AMA bl.a. AMA AF Köp 08 och AMA AF Konsult 10

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

Trevligt bemötande och bra upplägg!

Jan Back

Olov Lindgren AB

Aktuella frågeställningar, kompetenta föreläsare, mycket intressant.

Caroline Appelberg

Advokatfirman Lindahl

Intressant ämne, bra föreläsare och BG Institute har salufört kursen bra.

Bengt Frisk

Sandvik

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB

En modern kursarrangör med aktuella ämnen, det finns alltid en intressant kurs att välja.

Elmira Schaaf

Swedbank juristbyrå