Välkommen till den inspelade versionen av förra årets fullspäckade temadag med fokus på AML under ledning av advokaterna Amin Bell och Björn Wendleby.


Kursdeltagare på AML-dagen 2022 gav kursen snittbetyget 6,67 av 7,0 ⭐


Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har aktualiserats alltmer de senaste åren och ligger högt på agendan hos de finansiella företagen. Bidragande orsaker är bland annat att antalet bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet inom finanssektorn har ökat samtidigt som det har skett terroraktioner runtom i världen. Vidare har Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter gjort uppmärksammade granskningar av etablerade institut och i viss mån skapat ny praxis på området. Det är därför centralt för berörda aktörer att hålla sig uppdaterade på innehållet i regelverket och den praxis som utvecklats den senaste tiden.

I e-kursen går föreläsarna igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i finansbranschen. De går även igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Finansinspektionens praxis vid bedömning av företagens interna processer och dokumentation. Vidare berörs nyheter inom området samt förslag till ändringar i regelverket.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Relevanta regelverk och nyheter på området
  • Hur arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedrivas hos finansiella företag
  • Hur arbetet som centralt funktionsansvarig bör bedrivas
  • Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen och andra myndigheter
  • Kommande ändringar i AML-regelverket

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella företag som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för advokater, revisorer och ekonomichefer.

Syfte med utbildningen

Som deltagare får du kunskap om relevanta regelverk och aktuella frågor.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Vill du ha senaste nytt?

Säkra din plats till AML-dagen 2023 redan idag. Klicka här för att komma till kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Amin Bell
Advokat
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Björn Wendleby
Advokat
Läs mer