Vi tar upp särskilda svårigheter med anläggningsarrende, belyser praktiska exempel och går igenom villkorsändringar.

Under dagen kommer advokat Anna Treschow, från Advokatfirman Treschow AB, som primärt arbetar med fastighetsrättsligafrågor att föreläsa om arrende, gränsdragning kring arrende, komplikationer kopplat till arrende, uppsägning vid arrende och detta utifrån sin roll så som advokat men även utifrån sin erfarenhet så som ordförande i Hyres- och arrendekommitén och ledamot av LRFs arrenderåd.

Kursen kommer att ge dig som kursdeltagare ökad insikt vad gäller :

 • Allmänt om anläggningsarrende, dess innebörd, gränsdragningar osv.
 • Gränssnitt mot andra nyttjanderätter och komplikationer detta kan medföra
 • De särskilda svårigheterna vid arrende
 • Särskilt om vindkraftavtal
 • Att skriva bra avtal i ämnet generellt
 • Uppsägning, villkorsändring i denna typ av avtal
 • Tvistelösning i samband med anläggningsarrende

 

Målgrupp:

Jurister vid byråer, bolagsjurister, projektledare, ansvariga vid fastighetsbolag, tjänstemän vid kommuner och övriga som berörs av ämnet arrende.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Gränsdragning, definitioner och grundläggande begrepp

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Allmänt om anläggningsarrende, samt att skriva avtal om anläggningsarrende

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Praktisk övning i att skriva avtal

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Tvistlösning och sakrätt, diskussion och frågor

 • 16.00

  Kursen avslutas