Välkommen till aktuellt kostnadsfritt webbinarium där advokat Ulrika Rogland, som tidigare varit verksam som åklagare och domare, redogör för förslaget om att införa ett system med anonyma vittnen.

I december 2022 beslutade regeringen att en särskild utredare ska föreslå åtgärder som syftar till att vända utvecklingen med ett ökande gängvåld, bryta tystnadskulturen och stärka och effektivisera rättsprocessen. Inom detta uppdrag ingår att föreslå ett system med anonyma vittnen. Utredningen ska redovisas senast den 2 oktober 2023.

System med anonyma vittnen finns bland annat i Danmark, Finland och Norge. I Sverige finns idag inte någon möjlighet att garantera ett vittne, som riskerar att utsättas för hot och repressalier, anonymitet under rättsprocessen. Behovet har ökat i takt med att de kriminella nätverken brett ut sig då det finns en utbredd tystnadskultur som kännetecknas av ett lågt förtroende för polisen och en rädsla för eller motvilja mot att själv bli del av en rättsprocess.

Under detta webbinarium går Ulrika Rogland igenom syftet med utredningen och vilka fördelar och nackdelar ett system med anonyma vittnen kan innebära.

Som deltagare får du kunskap om

  • Tystnadskultur och kriminella nätverk
  • Förhållandet till rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

Kurstillfällen

Stockholm

26 Apr 2023

Webbinarium

Platser finns

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Webbinariet kommer att livesändas den 26 april klockan 12:00 – 12:50. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via chatt.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Ulrika Rogland
Advokat
Läs mer